Strona główna

System Informacji Oświatowej

Pomoc dotycząca zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Monitorowanie stanu i poprawności wypełniania danych w SIO

Udostępniono raporty SIO2 na rok 2022/2023

6 października 2022

Instrukcje wypełniania danych w SIO na rok 2022/23

Komunikat zespołu SIO

30 września 2022

Wypełnianie danych w SIO na nowy rok szkolny

Przypominamy dyrektorom szkół i placówek o konieczności przekazywania do SIO na nowy rok szkolny 2022/2023 danych o uczniach, wychowankach i nauczycielach szkół i placówek oświatowych. System informacji oświatowej (SIO) jest głównym źródłem dany ...

28 września 2022

Rejestracja danych osobowych uczniów z Ukrainy w SIO

W związku z pytaniami związanymi z wprowadzaniem do Systemu Informacji Oświatowej danych uczniów z Ukrainy zwracamy uwagę, że formularz rejestracyjny danych osobowych (pierwsze imię, nazwisko) zezwala na używanie jedynie znaków alfabetu łacińskiego, dlatego w SIO należy podawać ...

17 marca 2022

Rozliczanie obowiązku nauki przez gminy

Wyjaśnienia

29 stycznia 2021

Komunikat dotyczący przekazywania danych drogą mailową

 

20 czerwca 2014

Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej

W dniu 18 maja 2012 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Lubelskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia zadań w zakresie udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO).

11 czerwca 2012