Strona główna

Komunikaty

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu "Jesteśmy razem i blisko siebie - moja opowieść"

Przejdź do - Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu

Szanowni Państwo

6 czerwca 2024

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2024/2025

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2024/2025 - pliki w załączeniu ...

20 marca 2024

Badanie Nauczania i Uczenia się - TALIS 2024

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych !

6 listopada 2023

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024 - pliki w załączeniu ...

3 marca 2023

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023 - pliki w załączeniu ...

9 marca 2022

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022 - pliki w załączeniu ...

11 marca 2021

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2020/2021

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2020/2021

7 kwietnia 2020

Procedury opracowywania i opiniowania arkusza organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Dyrektorzy publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa lubelskiego, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego nadszedł czas opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019.

6 kwietnia 2018

Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

Zasady udzielania zgody przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

22 marca 2018

Procedura opiniowania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych

4 kwietnia 2017
Starsze informacje