Strona główna

Konferencje

Konferencja pt. Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję pt. Rodzina w centrum pracy wychowawczej ...

18 listopada 2022

Konferencja naukowa „Polskie państwo na uchodźstwie - zakres pojęciowy, działalność, znaczenie. Stan badań i postulaty badawcze”

Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w konf ...

18 listopada 2022

Zaproszenie na konferencję „Wady genetyczne i co dalej”

Stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych TALENT TOP serdecznie zaprasza na konferencję, której głównym celem jest ...

14 listopada 2022

Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym - seminarium wymiany doświadczeń

Szanowni Państwo, Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w In ...

3 listopada 2022

Forum o wychowaniu

Stowarzyszenia harcerskie i skautowe w Polsce zrzeszone w Programie Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych zapraszają do udziału w czwartej edycji "Forum o wychowaniu". Konferencja w formule hybrydowej, czyli stacjonarnie i zdalnie odbędzie ...

3 listopada 2022

Międzynarodowa konferencja on-line: „Nauczyciel w świecie wielojęzyczności”

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

13 października 2022

Zaproszenie na szkolenie „Dziecko z cukrzycą” – 27 października 2022 r.

Szanowni Państwo

6 października 2022

Konferencja Naukowa pn. „Metoda fonogestów w edukacji włączającej” – 16 września 2022

Szanowni Państwo, na prośbę pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubels ...

14 września 2022

„KREATYWNOŚĆ W DOBIE CYFRYZACJI” - Konferencja dla nauczycieli województwa lubelskiego

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typ ...

5 września 2022

Lubelski Salon Maturzystów 2022

Serdecznie zapraszamy uczniów klas maturalnych i nauczycieli do udziału

31 sierpnia 2022
Starsze informacje