Strona główna

Konferencje

Zaproszenie na szkolenie e-learningowe dot. procedury "Niebieskie Karty" w oświacie

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek na bezpłatne szkolenie e-learningowe dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenia procedury "Niebieskie Karty" w oświacie.

2 czerwca 2023

Szkolenie nt. Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie nt. Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji

1 czerwca 2023

Wojewódzka Debata o Ocenianiu w Lublinie

Fundacja Szkoła Bez Ocen serdecznie zaprasza do udziału w „Wojewódzkiej Debacie o Ocenianiu”, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r ...

17 kwietnia 2023

Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt „Droga do Szoah – kultura i pedagogika pamięci w edukacji o Holokauście”

17 kwietnia 2023

Konferencja pt. Ocenianie uczniów z wychowania fizycznego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego i w praktyce szkolnej

W dniu 29 marca 2023 r. w Zespole Szkół nr 5  im. Jana Pawła II w Lublinie obyła sie konferencja pt.

31 marca 2023

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I INNOWACJE W PEDAGOGICE PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ "100 języków ekspresji"

Organizator Lubelska Akademia WSEI Wydział Nauk o Człowieku Koło Naukowe "Progressus". Termin: 24 maja 2023 r. godz. 13.30 Miejsce: Lubelska Akademia WSEI, 20-209 Lublin ul. Projektowa 4

27 marca 2023

Konferencja "Wiedza zamknięta w streamingu" - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych ...

22 marca 2023

Zaproszenie na seminarium upowszechniające rezultaty projektu „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym”

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza nauczycieli szkół do udziału w wydarzeniu upowszechniającym organizowanym przez Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lub ...

21 marca 2023

80. Rocznica Akcji Reinhardt na Lubelszczyźnie

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na obchody 80. Rocznicy Akcji Reinhardt na Lubelszczyźnie, które odbędą się 20 marca 2023 roku w Teatrze Muzycznym w Lublinie o godzinie 11.0 ...

15 marca 2023

XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Fundacji IWRD

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka dotyczącą XIII Sympozjum Naukowego pod tytułem  "Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin". Szczegóły https://www.sympozjum.iwrd.pl/ ...

21 lutego 2023
Starsze informacje