Strona główna

Młodociani pracownicy

Formularze i dokumenty dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy, obowiązujące w 2024 roku

W związku z podpisaniem Porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Lubelskim Kuratorem Oświaty w sprawie realizacji w roku budżetowym 2024 zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy (Dz. U. Woj. Lub. z 2024 r., poz. 1704) oraz w nawiązaniu do art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) przekazuję do pobrania następujące dokumenty:

18 marca 2024

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca waloryzacji wysokości kwot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 r.

W związku z przygotowaniem do rozpoczęcia w bieżącym roku realizacji zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przekazuję w załączeniu opinię Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie waloryzacji wysokości kwot dofinansowania młodocianych pracowników w 2024 r.

9 lutego 2024

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2024 r.

W związku z przygotowaniem do rozpoczęcia w bieżącym roku realizacji zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie i przesłanie w terminie do 23 lutego 2024 r. harmonogramu przekazywania środków Funduszu Pracy w 2024 roku.

5 lutego 2024

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2023 r.

W związku z koniecznością określenia ostatecznej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 r., uprzejmie proszę o dokonanie weryfikacji zapotrzebowania i sporządzenie informacji w tym zakresie, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

17 października 2023

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy w latach 2024-2027

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy

23 czerwca 2023

Waloryzacja wysokości kwot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 r.

W związku z realizacją zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy, przekazuję w załączeniu opinię

30 marca 2023

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujące w 2023 roku

WEA.3112.8.2023.GK Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W związku z podpisaniem Porozumienia

2 marca 2023

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2023 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie harmo ...

23 stycznia 2023

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2022 r.

W związku z koniecznością określenia ostatecznej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r., uprzejmie proszę o dokonanie weryfikacji zapotrzebowania i sporządzenie informacji w tym zakresie zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

19 października 2022

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy w latach 2023-2026

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin, niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na lata 2023-2026, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

13 czerwca 2022
Starsze informacje