Strona główna

Młodociani pracownicy

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2020 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W związku z koniecznością określenia ostatecznej wysokości środk&oacut ...

15 października 2020

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na lata 2021-2024

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wyso ...

16 lipca 2020

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujace w 2020 roku

Uwaga! 1. Wnioski o przekazanie środków (załącznik nr 1) oraz rozliczenia miesięczne (załącznik nr 2) należy składać w wersji papierowej oraz każdorazowo przesyłać ich wersje elektroniczne (podpisane skany) na adres: mlodociani@k ...

11 lutego 2020

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Ministrem Rodzin ...

16 stycznia 2020

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy w 2020 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie propozycji podz ...

30 października 2019

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2019 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W związku z koniecznością określenia ostatecznej kwoty dofinansowani ...

16 października 2019

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujace w 2019 roku

Uwaga! 1. Wnioski o przekazanie środków (zal. nr 1) oraz rozliczenia miesięczne (zal. nr 2) należy składać w wersji papierowej oraz każdorazowo przesyłać ich wersje elektroniczne (skany) na ...

3 lutego 2019

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2019 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W nawiązaniu do umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Ministrem Rodziny ...

15 stycznia 2019

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2018 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W związku z koniecznością określenia ostatecznej kwoty dofinansowania pracodawcom kosztów k ...

18 października 2018

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy w latach 2019 – 2022.

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2022.

4 czerwca 2018
Starsze informacje