Strona główna

Młodociani pracownicy

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2023 r.

W związku z koniecznością określenia ostatecznej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 r., uprzejmie proszę o dokonanie weryfikacji zapotrzebowania i sporządzenie informacji w tym zakresie, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

17 października 2023

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy w latach 2024-2027

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy

23 czerwca 2023

Waloryzacja wysokości kwot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 r.

W związku z realizacją zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy, przekazuję w załączeniu opinię

30 marca 2023

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujące w 2023 roku

WEA.3112.8.2023.GK Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W związku z podpisaniem Porozumienia

2 marca 2023

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2023 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie harmo ...

23 stycznia 2023

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2022 r.

W związku z koniecznością określenia ostatecznej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r., uprzejmie proszę o dokonanie weryfikacji zapotrzebowania i sporządzenie informacji w tym zakresie zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

19 października 2022

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy w latach 2023-2026

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin, niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na lata 2023-2026, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

13 czerwca 2022

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujące w 2022 roku

Uwaga! 1. Wnioski o przekazanie środków (załącznik nr 1) oraz rozliczenia miesięczne (załącznik nr 2) należy składać w wersji papierowej (ewentualnie przez ePUAP). Wszystkie dokumenty dotyczące dofinansowania środkami Funduszu Pracy (tj. wnioski, rozli ...

15 marca 2022

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2022 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie i przesłanie harmonogramu przekazywania środków Fundusz ...

18 stycznia 2022

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2021 r.

18 października 2021
Starsze informacje