Strona główna

Młodociani pracownicy

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy w 2017 r.

Załączniki do "Porozumienia w sprawie zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku": - Załącznik nr 1 wniosek o przekazanie środków - Załącznik nr 2 rozliczenie środków

14 lutego 2017
Czytaj więcej

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2017

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku.

3 lutego 2017
Czytaj więcej

Informacja dla gmin dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W nawiązaniu do „Porozumienia w sprawie zasad i trybu pr ...

1 grudnia 2016
Czytaj więcej

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na okres do końca 2016 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W związku z koniecznością określen ...

17 października 2016
Czytaj więcej

Prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2017

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W związku z pismem Dyrektora Dep ...

21 czerwca 2016
Czytaj więcej

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy w 2016 roku.

  Obowiązujące formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku. ...

8 marca 2016
Czytaj więcej

Harmonogram przekazywania środków na kształcenie młodocianych pracowników w 2016 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   Informuję, iż podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Lubels ...

22 lutego 2016
Czytaj więcej

Przekazywanie oraz rozliczanie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   Informuję, iż zgodnie z §1 pkt 5 „Porozumienia w sprawie za ...

17 listopada 2015
Czytaj więcej

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na okres do końca 2015 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W związku z koniecznością określenia ostatecznej kwoty dofinansowania ...

1 października 2015
Czytaj więcej

Prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2016–2019

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego     W związku z pismem Minister ...

18 czerwca 2015
Czytaj więcej
Starsze informacje