Jesteś tutaj: Strona główna / Ochrona danych osobowych / artykuł

Informacja dla osób korzystających z usług Kuratorium Oświaty w Lublinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 maja 2018

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubelski Kurator Oświaty. Możesz się z nami skontaktować w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, lub telefonicznie tel. 81 53 85 200, lub poprzez e-mail kurator@kuratorium.lublin.pl.

Aby lepiej chronić Twoje dane powołaliśmy inspektora ochrony danych. Ochroną danych zajmuje się Artur Smolarz. Możesz się z nim skontaktować w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Twoich danych telefonicznie tel. 81 53 85 264 w godzinach pracy urzędu, lub poprzez e-mail: iod@kuratorium.lublin.pl

Ponadto w naszym urzędzie wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające Twoje dane przed: udostępnieniem osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem nieuprawnionym.

Twoje dane wykorzystywane są przez nas w celu realizacji zadań związanych z obowiązkami jakie nakładają na nas przepisy prawa m.in. wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U.2017, poz. 1189 z późn. zm.).

Gdy kontaktujesz się z nami, wysyłasz e-mail, wysyłasz do nas pismo drogą tradycyjną, składasz wniosek o podjęcie przez nas działań, kierujesz do nas Swoje dane osobowe.

Większość spraw, które u nas załatwiasz nie wiąże się z przekazywaniem Twoich danych osobowych. Niektóre jednak zwłaszcza wiążące się z naruszeniem prawa wymagają, abyśmy przekazali Twoje dane organom ścigania lub nadzoru. Dane, które gromadzimy będziemy przekazywali w niektórych procesach procesorom wykonującym w naszym imieniu działania na niektórych typach danych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane ani przetwarzane w państwach trzecich.

Okres przez jaki będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe wynika bezpośrednio z przepisów prawa, tzn. wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw szczególnych, do czasu prawomocnego rozpatrzenia sprawy. Po upływie tego okresu, jeżeli obligują nas do tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), przechowywali będziemy dokumenty z Twoimi danymi do czasu aż upłynie okres obowiązujący nas w ww. ustawie.

Pamiętaj, że masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych. Masz też prawo sprostować Twoje dane, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo cofnąć wydaną zgodę.

Dane, które od Ciebie zbieramy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zakres danych jakich od Ciebie żądamy w celu prawidłowego załatwienia sprawy wynika z przepisów prawa. Gdy będziemy potrzebowali dodatkowych danych poinformujemy Cię o tym, oraz wytłumaczymy w jakim celu te dane są nam potrzebne. Poinformujemy Cię również o konsekwencjach ich nie podania.

Zgodnie z przepisami prawa informujemy Cię, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-05-25 13:18:45
Data publikacji: 2018-05-25 13:19:21
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 25663