Strona główna

Rodzice i uczniowie

Spektakle dla uczniów online

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów na dwa bezpłatne pokazy online spektakli: pokaz rejestracji spektaklu "Diabeł i tabliczka czekolady" w reżyserii Kuby Ko ...

1 kwietnia 2020

Wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się 10 stycznia 2019 roku.

20 grudnia 2019

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie informuje, że stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 zostało przyznane wszystkim uczniom zgłoszonym przez szkoły z woj. lubelskiego - 234 osoby. Ministrerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło listę stypendyst&oac ...

7 listopada 2019

Ankieta Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuje, że na stronie www.kowr.gov.pl/ankieta/5 została zamieszczona ankieta oceniająca realizację działań promocyjnych "Pr ...

4 listopada 2019

Warunki udziału uczniów w dodatkowych zajęciach

List Lubelskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół

23 października 2019

Apel do rodziców w sprawie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych

Główny Inspektor Sanitarny i Komendant Główny Policji zwracają się z apelem do rodziców w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz prowadzenia profilaktyki zachowań ryzykownych dotyczących używania substancji psychoaktywnych, agresji i przemocy. W cza ...

27 czerwca 2019

Zaproszenie dla rad i stowarzyszeń rodziców

Okrągły stół edukacyjny

19 kwietnia 2019

Ważna informacja dla rodziców

  W załączniku poniżej przedstawiamy stanowisko resortu edukacji dotyczące organizacji opieki nad dziećmi w związku z zapowiadanym strajkiem w oświacie.       ...

5 kwietnia 2019

Stypendia pomostowe dla maturzystów

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

29 marca 2019

Uniwersyteckie Powtórki przed Maturą

Kolejna oferta KUL dla uczniów

7 marca 2019
Starsze informacje