Strona główna

Organizacja roku szkolnego

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 roku

Zmiana w organizacji roku szkolnego 2020/2021

30 listopada 2020

Wyjaśnienia MEN dotyczące terminu zakończenia zajęć w szkołach

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w roku szkolnym 2018/2019 termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach ustalony jest na piątek, 21 czerwca 2019 roku. Data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na ...

3 października 2018