Strona główna

Mediacje

Lista mediatorów szkolnych

 

18 października 2022

Konsultacje w sprawach mediacji szkolnych - godziny konsultacji

Konsultanci w sprawach mediacji szkolnych   Imię i nazwisko Dane kontaktowe Godziny konsultacji

10 października 2022

Mediacje rówieśnicze - szkolenie dla koordynatorów

Szanowni Państwo, dostrzegając potrzebę propagowania mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów w szkołach, Sąd Okręgowy w Lubnie organizuje szkolenie dla koordynatorów mediacji rówieśniczych. Szkolenie będzie prowadzone przez stałych mediatorów ...

5 października 2022

Program "Szkolne mediacje" - szkolenia LSCDN

Zapraszamy do udziału w szkoleniach osoby chcące dołączyć do programu Szkolne mediacje. 

5 października 2022

Konferencja dla mediatorów szkolnych i dyrektorów szkół, w których zatrudnieni są nauczyciele - mediatorzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji na temat Planowanie pracy mediatorów szkolnych i rówieśniczych, która odbędzie się 4 października 2022 r w godzinach 10.00-14.00 w sali B. Sekutowicza w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

20 września 2022

Sądowy Uniwersytet dla Szkół

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie informuje, że z dniem 1 października 2022 roku zostaje reaktywowany Sądowy Uniwersytet dla Szkół.

20 września 2022

Kontynuacja programu "Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie przemocy i agresji w szkole"

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie informuję, że nadal kontynuowany jest program pt.: "Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie przemocy i agresji w szkole".

20 września 2022

Konkursy i olimpiada organizowane przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

III edycji konkursu "Liga Sprawiedliwości", II edycji konkursu "Postaw na mediację" oraz trzeciej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

12 września 2022

Wprowadzenie w mediacje szkolne - szkolenie

Zapraszamy do włączenia się w tworzenie w szkole klimatu sprzyjającego rozwiązywaniu konfliktów metodą mediacji.

18 sierpnia 2022

Miejsce mediacji w dokumentacji szkoły/placówki

Miejsce mediacji w dokumentacji szkoły/placówki: 1) zapisy w statucie szkoły/placówki: •    w działaniach mających na celu poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania przemocy w szkole,  radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych/kryzysowych,< ...

23 czerwca 2022
Starsze informacje