Strona główna

Nagrody i odznaczenia

Informacja o trybie składania wniosków o nagrody ministra i kuratora w 2019 r.

Termin składania wniosków upływa 6 czerwca 2019 roku

18 kwietnia 2019

Informacja o trybie sładania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2019 r.

  Lubelski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora Oświaty należy składać do 28 lutego 2019 roku. Zgodnie z ustaleniami Kapituły tytuł honorowy pr ...

28 grudnia 2018

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych w 2019 r.

1. Ustala się następujace terminy składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe: o nadanie orderu i odznaczenia państwowego do dnia 31 stycznia 2019; o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do dnia

28 grudnia 2018

Nauczyciele z województwa lubelskiego w KPRM

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

16 października 2018

Zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji 2018 r.

Lubelski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza osoby odznaczone Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżnione nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, któr ...

8 października 2018

Wykaz nauczycieli wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty w 2018 r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr 4 oraz decyzją Lubelskiego Kuratora Oświaty, na podstawie art. 49 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) - w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i o ...

8 października 2018

Wykaz osób odznaczonych na wniosek związków zawodowych w 2018 r.

Na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ "Solidarność" oraz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie Krzyżem Zasługi oraz Medalem KEN odznaczeni zostali związkowcy z województwa lubelskiego. Wykaz w załączniku. ...

3 października 2018

Informacja o nadaniu tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 r.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Edukacji Narodowej kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty. Minister Edukacji Narodowej zaakceptował następujące kandydatury: ...

2 października 2018

Informacja o terminach wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 2018 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje, że wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2018 r. odbędą się w następujących miejscach i terminach: 15 października 2018 r. godz. 10.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim - "Sala Błękitna"

25 września 2018

Wykaz osób odznaczonych Krzyżem Zasługi, Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem KEN w 2018 r.

  Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 roku, 27 sierpnia 2018 roku oraz 5 września 2018 roku o nadaniu odznaczeń wyróżnieni zostali nauczyciele i pracowicy oświaty województwa lubelskiego. Wykaz odznaczonych - w załączniku poniżej.

18 września 2018
Starsze informacje