Strona główna

Programy rządowe

"Bezpieczna+" - wykaz szkół które otrzymały wsparcie w ramach programu - II transza

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" .

7 sierpnia 2017
Czytaj więcej

Rządowy program pomocy

 Lublin, dnia 03 sierpnia 2017 r. WEA.3112.87.2017.MP Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie i Wójtowie Gmin województ ...

3 sierpnia 2017
Czytaj więcej

"Bezpieczna+" - wykaz szkół które otrzymały wsparcie w ramach programu

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" .

29 czerwca 2017
Czytaj więcej

Dodatkowy konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego - "Bezpieczna+"

Dodatkowy konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2017, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972).

24 czerwca 2017
Czytaj więcej

Sprawozdanie za I półrocze 2017 r.

Szanowny Pan Marszałek Województwa Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa lubelskiego   W nawiązaniu do Rozporządzeni ...

24 czerwca 2017
Czytaj więcej

Wyprawka szkolna 2017 rok

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. Projekt uchwały wraz załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299055. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych do 23 czerwca 2017 r. nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

19 czerwca 2017
Czytaj więcej

Dotacja podręcznikowa na 2017 rok

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie województwa lubelskiego W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiał ...

22 maja 2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące realizacji Rządowego proramu "Bezpieczna+"

Konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2017, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972)

12 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Komunikat - dotacje

W związku z otrzymanym pismem Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20 marca 2017 r. znak: LLU.410.001.01.2017 oraz pismami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: z dnia 6 maja 2016 r., FC-I.3112.117.2016, z dnia 7 listopada 2016 r., FC-I.3112.334.2016, a także pismem Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 maja 2016 r. WEA.3112.56.2016, przypominamy o monitorowaniu wydatkowania środków budżetowych otrzymanych z dotacji, tak aby jednostki samorządu terytorialnego nie pozostawiały wolnych środków na rachunkach bankowych i aby je wykorzystywały w sposób efektywny, celowy i oszczędny. Przypominamy o art. 177 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ww. przepisie, który wskazuje na zaistnienie przesłanek w nim zawartych, o zgłaszanie niewykorzystanych środków budżetowych tak, aby mogły być one odpowiednio wcześniej zablokowane decyzją Wojewody Lubelskiego.

4 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i mł ...

16 lutego 2017
Czytaj więcej
Starsze informacje