Strona główna

Programy rządowe

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo Organy Prowadzące Szkoły i Biblioteki Pedagogiczne, Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na trzecią edycję Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwo ...

3 października 2017
Czytaj więcej

Program „Aktywna tablica” – wyniki kwalifikacji wniosków

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zak ...

2 października 2017
Czytaj więcej

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień 2017 r.

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień 2017 r.

5 września 2017
Czytaj więcej

Wyprawka szkolna 2017 - weryfikacja danych

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”, ustanowionego uchwałą nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 07 września 2017 r. zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem.

31 sierpnia 2017
Czytaj więcej

Dotacja podręcznikowa - aktualizacja

...

22 sierpnia 2017
Czytaj więcej

"Bezpieczna+" - wykaz szkół które otrzymały wsparcie w ramach programu - II transza

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" .

7 sierpnia 2017
Czytaj więcej

Rządowy program pomocy

 Lublin, dnia 03 sierpnia 2017 r. WEA.3112.87.2017.MP Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie i Wójtowie Gmin województ ...

3 sierpnia 2017
Czytaj więcej

"Bezpieczna+" - wykaz szkół które otrzymały wsparcie w ramach programu

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" .

29 czerwca 2017
Czytaj więcej

Dodatkowy konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego - "Bezpieczna+"

Dodatkowy konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2017, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972).

24 czerwca 2017
Czytaj więcej

Sprawozdanie za I półrocze 2017 r.

Szanowny Pan Marszałek Województwa Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa lubelskiego   W nawiązaniu do Rozporządzeni ...

24 czerwca 2017
Czytaj więcej
Starsze informacje