Strona główna

Programy rządowe

Sprawozdanie merytoryczne "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3 za 2023 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję aktualne wzory sprawozdania merytorycznego dotyczącego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" za 2023 rok: Formularz sprawozdania szkoły do organu prowadzącego Formularz sprawozdania organu prowadzącego do w ...

14 lutego 2024

Nowa edycja Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - moduł 3 na lata 2024-2028

Uprzejmie informuję, że 25 stycznia 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następuj ...

5 lutego 2024

Rozliczenia roczne dotacji za 2023 r.

Rozliczenia roczne dotacji za 2023 r.

19 grudnia 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdawczość za 2023 r.

W związku z obowiązkiem przekazania przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone sprawozdania za 2023 rok z aktualnymi formularzami.

5 grudnia 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie na 2024 rok

Zasady składania wniosków: 1.    Do dnia 31 października 2023 r. dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansow ...

9 października 2023

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.

18 lipca 2023

Aktywna Tablica 2023 - wyniki naboru wniosków

W Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ulicy 3 Maja 6 odbyły się obrady Zespołu do kwalifikacji wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji u ...

6 lipca 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna Tablica za 2022 r.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych n ...

14 czerwca 2023

Podsumowanie pilotażu programu rządowego „Sportowe Talenty"

Przejdź do - Podsumowanie pilotażu programu rządowego „Sportowe Talenty

Program „Sportowe Talenty" to pilotażowa edycja projektu edukacyjno – sportowego zainicjowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Od września 2022 r. program prowadzony jest przez nauczycieli ...

2 czerwca 2023

"Posiłek w szkole i w domu" - wykaz organów prowadzących i szkół objętych dofinansowaniem w 2023 r.

...

30 maja 2023
Starsze informacje