Strona główna

Programy rządowe

Informacje potrzebne do rozliczenia Rządowego pogramu "Posiłek w szkole i w domu"

W załączeniu przekazuję niezbędne informacje i dokumenty do rozliczenia dotacji. Jednocześnie informujemy, że "Oświadczenie beneficjenta o spełnieniu obowiązku informacyjnego" dotyczy tylko tych organów prowadzących, które otrzymały dofinansowanie w kwocie powyżej 50 000,00 z ...

27 czerwca 2024

Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna Tablica za 2023 r.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technolo ...

4 czerwca 2024

"Posiłek w szkole i w domu" - wykaz organów prowadzących i szkół objętych dofinansowaniem w 2024 r.

...

31 maja 2024

Informacje potrzebne do rozliczenia NPRCz

 W załączeniu przekazuję niezbędne informacje i dokumenty do rozliczenia dotacji. Jednocześnie informujemy, że "Oświadczenie beneficjenta o spełnieniu obowiązku informacyjnego" dotyczy tylko tych organów prowadzących, które otrzymały dofinansowanie w kwocie powyżej 50 00 ...

31 maja 2024

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2024 r. - zasiłek losowy na cele edukacyjne...

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2024 r. - zasiłek losowy na cele edukacyjne...

19 marca 2024

Aktywna Tablica 2024 - nabór wniosków

W związku z realizacją przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zadań w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tabli ...

12 marca 2024

Priorytet 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - wyniki naboru wniosków na 2024 rok

W ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło 168 wniosków organów prowadzących (425 wniosków dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych) opiewających na kwotę wsparcia w wysokości 2 220 880,00 zł.

26 lutego 2024

Sprawozdanie merytoryczne "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3 za 2023 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję aktualne wzory sprawozdania merytorycznego dotyczącego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" za 2023 rok: Formularz sprawozdania szkoły do organu prowadzącego Formularz sprawozdania organu prowadzącego do w ...

14 lutego 2024

Nowa edycja Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - moduł 3 na lata 2024-2028

Uprzejmie informuję, że 25 stycznia 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następuj ...

5 lutego 2024

Rozliczenia roczne dotacji za 2023 r.

Rozliczenia roczne dotacji za 2023 r.

19 grudnia 2023
Starsze informacje