Strona główna

Akredytacja

Informacja w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. odpłatności za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Informacja w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. odpłatności za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

28 grudnia 2018

Informacja dotycząca opłaty w 2018 roku wnoszonej przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji

Zarządzenie Nr 89/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 roku opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji.

29 grudnia 2017

Informacja w sprawie ustalenia obowiązującej w 2017 r. odpłatności za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

...

30 grudnia 2016

Informacja w sprawie ustalenia obowiązującej w 2016 r. odpłatności za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

...

31 grudnia 2015

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2015 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli

 

7 stycznia 2015

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2014 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z: § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 późn. zm.),

27 lutego 2014

Broszura informacyjna na temat akredytacji placówek kształcenia ustawicznego

Broszura informacyjna   na temat akredytacji placówek kształcenia ustawicznego dostępna jest na stronie http://www.kuratorium.lublin.pl/przewodnik/. ...

23 grudnia 2011

Wykaz placówek akredytowanych

Wykaz placówek <<pobierz>> ...

5 lipca 2011

Czym jest akredytacja?

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Jeśli placówka wchodzi na ścieżkę akredytacji to jest to równoznaczne z jej wejściem na drogę jakości. Uzyskanie akredyta ...

28 grudnia 2010

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2010 r.

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2010 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

28 grudnia 2009
Starsze informacje