Strona główna

Akredytacja

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej w 2024 roku

21 grudnia 2023 r. Minister Edukacji podał informację o wysokości opłaty wnoszonej w 20 ...

27 grudnia 2023

Wysokość opłaty akredytacyjnej wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli w 2024 roku

...

27 grudnia 2023

Wysokość opłaty akredytacyjnej wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli w 2023 roku

...

29 grudnia 2022

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej w 2023 roku

29 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli w 2022 roku

...

30 grudnia 2021

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej w 2022 roku

17 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2022 ro ...

30 grudnia 2021

Wykaz form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty

Wykaz form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty przyznaną po 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692).

20 września 2021

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2021 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2021 roku wynosi 1.067,45 zł. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/ ...

31 grudnia 2020

Wysokość opłaty akredytacyjnej wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli w 2021 roku

...

31 grudnia 2020

Wysokość opłaty w 2020 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) podał do publicznej wiadomości, że w 2020 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uz ...

7 stycznia 2020
Starsze informacje