Strona główna

Doradztwo metodyczne

Ogłoszenie o naborze na lata szkolne 2024/2025 i 2025/2026 kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Ogłoszenie o naborze na lata szkolne 2024/2025 i 2025/2026 kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

23 kwietnia 2024

Sieć doradztwa metodycznego w województwie lubelskim w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024

Sieć doradców metodycznych szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego, obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 oraz w roku 2023/2024.

3 października 2022

Zaktualizowana sieć doradztwa metodycznego w województwie lubelskim na rok szkolny 2021/2022

Sieć doradców metodycznych szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego, obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 (wszyscy doradcy zatrudnieni w LSCDN).

30 września 2021

Sieć doradztwa metodycznego w województwie lubelskim na lata szkolne: 2020/2021 i 2021/2022

Sieć doradców metodycznych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego na lata szkolne: 2020/2021 oraz 2021/2022.

20 sierpnia 2020

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa za 2019 r.

WEA.3112.184.2019.AP Szanowny Pan Marszałek Województwa Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa lubelskiego W związku ze zbliżającym się terminem rozlicz ...

18 grudnia 2019

Sieć doradztwa metodycznego w województwie lubelskim

Rok szkolny 2019/2020

27 września 2019