Zaktualizowana sieć doradztwa metodycznego w województwie lubelskim na rok szkolny 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 września 2021

Na podstawie § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045), informujemy, że na skutek korekty listy doradców metodycznych - w roku szkolnym 2021/2022 w województwie lubelskim wszyscy doradcy metodyczni będą realizowali swoje zadania w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Lublin, ul. Dominikańska 5). Zadania doradców metodycznych będzie realizowało 84 nauczycieli, którym Lubelski Kurator Oświaty powierzył te zadania.
Sieć doradców metodycznych szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego, obowiązująca  w roku szkolnym  2021/2022 (wszyscy doradcy zatrudnieni w LSCDN)

Specjalność Liczba doradców metodycznych Zasięg terytorialny działania doradców
Język angielski 6 województwo lubelskie
Język rosyjski 2
Język niemiecki 3
Języki romańskie 1
Język polski 9
Język polski i język polski jako obcy 2
Język polski i doradztwo ds. wielokulturowości 1
Biologia 3
Fizyka 4
Geografia 2
Chemia 1
Historia i WOS 5
Matematyka 6
Informatyka 4
Informatyka i TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych 2
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych 1
Edukacja przedszkolna 5
Edukacja wczesnoszkolna 4
Wychowanie do życia w rodzinie 1
Muzyka 1
Technika 1
Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne 1
Wychowanie fizyczne 2
Pedagog 1
Pedagog specjalny 1
Psycholog 1
Podstawy przedsiębiorczości 1
Przedmioty zawodowe 5
Biblioteka 2
Wychowanie i profilaktyka (świetlica, bursy, internaty) 2
Religia 5
RAZEM 84

Lista imienna nauczycieli-doradców metodycznych oraz dane do kontaktu znajdują się na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Jednocześnie informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. w przypadku 6 doradców zakończył się okres, na jaki jednostki samorządu terytorialnego powierzyły im zadania doradcze, które realizowali na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-09-30 12:01:32
Data publikacji: 2021-09-30 12:01:54
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 3858