Strona główna

Rekrutacja

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Briefing Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

12 lipca 2019

Rekrutacja do szkół w województwie lubelskim

Briefing prasowy Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

9 lipca 2019

Komunikat w sprawie terminu składania oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego

 W związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego w dniu 19 czerwca 2019 roku i pytaniami dotyczącymi składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego oraz wyznaczonym te ...

13 czerwca 2019

Zarządzenie nr 29/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 29/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie tekstu jednolitego wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim

26 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 28/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 28/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim

26 kwietnia 2019

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych -komunikat MEN

W związku z pytaniami dotyczącymi uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) minister właściwy do spraw oświaty ...

25 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie wykazu zawodów które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Zarządzenie nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim.

26 lutego 2019

Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Treść zarządzenia Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9690   ...

28 stycznia 2019

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Przejdź do - Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

7 września 2018

Zarządzenie nr 26/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty zmieniające Zarządzenie nr 11/ 2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 26/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 11/ 2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 w województwie lubelskim

27 kwietnia 2018
Starsze informacje