Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Wykaz osób odznaczonych Krzyżem Zasługi, Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem KEN w 2018 r.

  Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 roku, 27 sierpnia 2018 roku oraz 5 września 2018 roku o nadaniu odznaczeń wyróżnieni zostali nauczyciele i pracowicy oświaty województwa lubelskiego. Wykaz odznaczonych - w załączniku poniżej.

18 września 2018
Czytaj więcej

IV edycja Ogólnopolskich Konkursów: Literackiego i Plastycznego "Aby podobać się Bogu i ludziom" - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie we współpracy z Parafią pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie; Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropol ...

14 września 2018
Czytaj więcej

Konkurs dla szkół podstawowych "25 na piątkę z plusem!"

Przejdź do - Konkurs dla szkół podstawowych

W dniu 13 września 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty Teresą Misiuk a Prezesem Zarządu WFOŚ i GW w Lublinie – Pawłem Gilowskim. Celem porozumienia o współpracy w zakresie wspierania edukacji przyrodniczo-ekologicznej ukierunkowanej na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego gospodarowania jego zasobami jest inspirowanie, motywowanie i udzielanie wsparcia w realizacji przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe województwa lubelskiego.

14 września 2018
Czytaj więcej

Materiały z narad Lubelskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek

Przejdź do - Materiały z narad Lubelskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek

W dniach 24-30 sierpnia 2018 roku odbyły się narady Lubelskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek z województwa lubelskiego. Podczas spotkań wręczone zostały listy gratulacyjne i akty nadania stopnia nauczyciela dyplomow ...

3 września 2018
Czytaj więcej

Awans zawodowy od 1 września 2018 roku

Materiały informacyjne

31 sierpnia 2018
Czytaj więcej

IV Europejski Tydzień Sportu (ETS)

Lubelski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w IV Europejskim Tygodniu Sportu (ETS), który odbędzie się  w dniach 23 - 30 września 2018 r. - we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Na terenie Polski koordynowany jest przez Ministerstwo Sportui Turystyki. Podstawo ...

10 sierpnia 2018
Czytaj więcej

Wizyty edukacyjne w Sądzie Okręgowym w Lublinie - propozycja dla młodzieży szkolnej

Sąd Okręgowy w Lublinie przedstawia propozycje regularnych wizyt edukacyjnych w swojej siedzibie, z wykorzystaniem własnych zasobów osobowych (asystenci sędziego, studenci wyższych uczelni w Lublinie, mediatorzy sądowi) i infrastrukturalnych (sala rozpraw) gru ...

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej

List minister Anny Zalewskiej do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach...

26 lipca 2018
Czytaj więcej

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty - II półrocze 2018

  W dniu 25 czerwca obradował zespół ds. przyznawania wsparcia finansowego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiagnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, organizow ...

26 czerwca 2018
Czytaj więcej

Badania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

Uprzejmie informuję, że od października 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest realizowane zadanie publiczne pn. "Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce".

17 stycznia 2017
Czytaj więcej