Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Edukacja dla wszystkich – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEiN

Edukacja dla wszystkich

25 lutego 2021

Kampania społeczno-edukacyjna „Nastoletnia depresja” – „Nie pozwól dziecku wylogować się z życia”

Trwa 15. edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Realizowana jest ona ...

23 lutego 2021

Konkurs "Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie"

Szanowni Państwo! W roku szkolnym 2020/2021 obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narod ...

22 lutego 2021

Próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego udostępnione przez CKE

18 lutego 2021

Od 15 lutego rusza kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia

12 lutego br. rozpoczęła się akcja szczepień nauczycieli. W bazie jest już 268 tys. zarejestrowanych. Od 15 lutego rusza kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia. Do końca lutego funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach.

12 lutego 2021

Szczepienia nauczycieli przeciw Covid-19 rozpoczną się już w lutym

Bezpieczny powrót uczniów do szkół

5 lutego 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego.

29 stycznia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponad ...

29 stycznia 2021

Zarządzenie nr 24/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty

Treść Zarządzenia w załączniku. ...

24 lutego 2021

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nau ...

15 lutego 2021

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2021 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora Oświaty należy składać do 26 lutego 2021 roku (liczy się ww. data wpływu wniosku do urzędu). ...

8 stycznia 2021

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych w 2021 r.

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych w 2021 r. 1. Ustala się następujące terminy składania wniosków o ...

8 grudnia 2020