Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

"Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie" - raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Przejdź do -

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać młodzież w niestabiln ...

2 czerwca 2023

Postępowania kwalifikacyjne w 2023 roku

Informacje dla nauczycieli mianowanych wnioskujących o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

31 maja 2023

Pierwsze seminarium „Chełmskie Spotkania z Matematyką”

Przejdź do - Pierwsze seminarium „Chełmskie Spotkania z Matematyką”

W dniu 6 czerwca 2023 r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie obyło się organizowane przez Instytut Matematyki i Informatyki PANS w Chełmie oraz Delegaturę w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie pierwsze seminarium „Chełmskie Spotkania z Matematyką”.

6 czerwca 2023

e-materiały do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Szanowni Dyrektorzy, szkół prowadzących kształcenie zawodowe Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął publikowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego  na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej  

5 czerwca 2023

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz doradca rodziny

Oferta bezpłatnych studiów podyplomowych

30 maja 2023

Podsumowanie konkursów przedmiotowych 2022/2023

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szk ...

30 maja 2023

86. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców

Krajowe Biuro Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców zaprasza do udziału w 86. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2023 r. Szczegółowe informacje są dostępne na pod adresem

29 maja 2023

Wydarzenie Passion for Watches-Antoni N. Patek

Szanowni Państwo, W ramach obchodów 211 rocznicy urodzin Antoniego Norberta Patka – urodzonego w Piaskach Szlacheckich koło Lubl ...

24 maja 2023

Wojewódzki Konkurs „JESTEŚMY RAZEM I BLISKO SIEBIE”

Przejdź do - Wojewódzki Konkurs „JESTEŚMY RAZEM I BLISKO SIEBIE”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadp ...

22 maja 2023

Informacje dla organizatorów wypoczynku letniego

Informacje dla organizatorów wypoczynku letniego

15 maja 2023

European Language Label 2023

Europejski znak innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych

10 maja 2023

Informacja nt. składania wniosków o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego W nawiązaniu do zapisów art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2022 r. poz. 2230) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

4 maja 2023

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół województwa lubelskiego Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

4 maja 2023

Rekrutacja widzów na EuroSkills 2023

Szanowni Państwo Ruszyła rejestracja widzów na EuroSkills Gdańsk 2023. To ósma edy ...

27 marca 2023

Komunikat Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez komisje rekrutacyjne informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach, szkołach, centrach i placówkach województwa lubelskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

15 marca 2023

Zarządzenie nr 16/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Treść Zarządzenia oraz wykaz zawodów w załączniku. ...

24 lutego 2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 9/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie lubelskim.

31 stycznia 2023