Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

W nawiązaniu do zapisów art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

26 maja 2022

Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2022 roku

Gdzie można złożyć wniosek? Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można przesłać za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego lub składać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz właściwych ...

9 maja 2022

Program grantowy dla młodzieży "Generacja V4"

Wnioski można składać do 1 sierpnia 2022 roku

29 czerwca 2022

Świadczenie "Dobry Start" na rok szkolny 2022/2023

Nabór wniosków rusza 1 lipca 2022 roku

28 czerwca 2022

Zmiana przepisów o podatku PIT

Materiały informacyjne dla nauczycieli

27 czerwca 2022

Gala finałowa Konkursu „Architekt Innowacji 2022”

Przejdź do - Gala finałowa Konkursu „Architekt Innowacji 2022”

W dniu 20 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się Gala finałowa Konkursu „Architekt Innowacji 2022”, współorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Konkurs, którego organizatorem i pomysłodawcą jest p. Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP IX kadencji, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, adresowany był do szkół ponadpodstawowych z powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i M. Zamość. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka i Prezesa Urzędu Patentowego RP p. Edyty Demby-Siwek.

22 czerwca 2022

Junior-Edu-Żywienie (JEŻ) - zaproszenie do udziału w programie

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki realizuje zadanie pn.: Przeprowadzenie badań naukow ...

17 czerwca 2022

Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie zaprasza nauczycieli i pracowników oświaty do wspólnego udziału w pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 1-2 lipca 2022 r.. Więcej informacji:

6 czerwca 2022

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEiN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

31 maja 2022

„Architekt Innowacji 2022” - prezentacje prac konkursowych

Przejdź do - „Architekt Innowacji 2022” - prezentacje prac konkursowych

W dniach 23 – 24 maja 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu odbyły się prezentacje prac projektowych stworzonych w ramach Konkursu „Architekt Innowacji 2022”, współorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Konkurs, którego organizatorem i pomysłodawcą jest p. Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP IX kadencji, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, adresowany był do szkół ponadpodstawowych z powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i M. Zamość. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, Prezesa Urzędu Patentowego RP p. Edyty Demby-Siwek, Prezesa Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. p. Artura Wasila.

25 maja 2022

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, udostępnił informacje dotyczące organizacji badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. W załącznikach poniżej publikujemy zestaw dokumentów ...

12 maja 2022