Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

ŻYCZENIA LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele i Rodzice, Drodzy Uczniowie, Z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom szkół i nauczycielom za wykonaną pracę. Wyniki nadzoru ...

22 czerwca 2017
Czytaj więcej

Ważna informacja dla organizatorów wypoczynku

Przypominamy, że w myśl przepisów prawa zobligowani są Państwo w przypadku braku podpisu kwalifikowanego do złożenia w wersji papierowej zgłoszenia wypoczynku wraz ze wszystkimi załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. ...

14 czerwca 2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy serdecznie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

8 czerwca 2017
Czytaj więcej

Konferencje informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli województwa lubelskiego na temat wdrażania nowej podstawy programowej

W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej od dnia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się w województwie lubelskim cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli. Spotkania poprowadzą, przeszkoleni wcześniej w Ośrodku Rozwoju Edukacji, konsultanci z trzech publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli: Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, a także doradcy metodyczni współpracujący z ww. ośrodkami.

22 marca 2017
Czytaj więcej

Informacje dla ekspertów ds. awansu

Dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

14 czerwca 2017
Czytaj więcej

Konkurs "Klasyka w klasie. Najlepsza lekcja o muzyce poważnej"

"Chopin też był nauczycielem"

13 czerwca 2017
Czytaj więcej

Konferencja "PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH"

W dniu 26 maja 2016 roku w Lubelskim Parku Naukowo - Technologicznym odbyła się konferencja "PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH", której organizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Lublinie,

29 maja 2017
Czytaj więcej

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Wzory wniosków kierowanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty

18 maja 2017
Czytaj więcej

Wykaz wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz o tytuł honorowego profesora oświaty

Zakończył się etap opiniowania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

29 marca 2017
Czytaj więcej

Zasady organizacji wycieczek zagranicznych

Wymagane dokumenty

20 marca 2017
Czytaj więcej

Informacje dotyczące organizacji kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

Uprzejmie informujemy podmioty zainteresowane organizacją szkoleń kadry wychowawczej i kierowniczej wypoczynku na terenie województwa lubelskiego, że przepisy dotyczące w/w kursów znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ...

15 marca 2017
Czytaj więcej

Badania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

Uprzejmie informuję, że od października 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest realizowane zadanie publiczne pn. "Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce".

17 stycznia 2017
Czytaj więcej