Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Zmarł Waldemar Godlewski

Ze smutkiem żegnamy zmarłego 21 lipca br. Waldemara Godlewskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty w latach 2002 – 2006.

23 lipca 2024

Sieć doradztwa metodycznego w latach 2024 - 2026

Powierzenia zadań nauczyciela doradcy od 1 września 2024 roku

22 lipca 2024

Akademia Młodego Dyrektora

Jak opracować plan nadzoru pedagogicznego? Co powinien zawierać aneks arkusza organizacji pracy szkoły/placówki? Jakie kwalifikacje wymagane są do prowadzenia zajęć edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych czy nauczyciela współorganizującego kształcenia dla ucznia z Zespołem Aspergera?

11 lipca 2024

Apel Lubelskiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku letniego

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim dotyczącym stanu gotowości służb, inspekcji i straży do działań podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa w dn. 19.06.2024r. został poruszony temat zażywania przez młodzież fentanylu i niebezpieczeństw z tym związanych.

19 czerwca 2024

Informacja dotycząca organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Apel Lubelskiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku letniego https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13510   Organizatorzy są zobowiązani do zgłoszenia ...

16 maja 2024

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny za wyniki w nauce dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego, formularz zgłoszeniowy oraz spis wymag ...

18 lipca 2024

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie rozpoczęło Akcję Promocyjną "BEZPIECZNE WAKACJE 2024"

W ramach akcji specjaliści Centrum Interwencji Kryzysowj odwiedzali lubelskie szkoły celem przekazania wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy i wsparcia m.in. przez telefon zaufania dla dzieci  i młodzieży: jak działa telefon zaufania, w jakich sprawach można dzwonić itp.  ...

16 lipca 2024

Konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych na lata 2024-2025

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ogłasza konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych na lata 2024-2025. Do konkursu mogą przystąpić organizacje i instytucje posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych Wnioski można składać do 31 lipca 2024 roku.

9 lipca 2024

Spotkanie w ramach wspomagania dla Dyrektorów szkół powiatu kraśnickiego ,,Jak rozwinąć skrzydła poprzez dobrą współpracę?”

Dnia 20 czerwca 2024 roku w gościnnych murach Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie odbyło się spotkanie w ramach wspomagania dyrektorów szkół. W spotkaniu uczestnic ...

21 czerwca 2024

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach – nowe rozwiązania prawne.

Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubelskiego Przyjęta została nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza rozwiązania korzystne zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i obywateli Polski. Ich celem jest wyrównanie szans poprzez realizację prawa dziecka do edukacji. Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostają objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w polskim systemie oświaty, analogicznie jak polscy uczniowie.

14 czerwca 2024

Kierunek – Innowacja 2024 - konkurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zapraszamy nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek - Innowacja 2024” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadanie konkursowe polega na przygo ...

12 czerwca 2024

Komunikat Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z dnia 10 maja 2024 r.

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłasza, że na posiedzeniach w dniach 7 listopada 2022 r., 3 lutego 2023 r. oraz 22 stycznia 2024 r. uchwaliła zmiany zasad ortografii (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.).

3 czerwca 2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2024/2025

30 stycznia 2024