Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Organizacja wycieczek szkolnych

W okresie wzmożonej realizacji w szkołach i placówkach oświatowych wycieczek przedmiotowych oraz krajznawczo-turystycznych, Lubelski Kurator Oświaty przypomia, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunk&oacu ...

22 maja 2019

Uroczyste otwarcie pierwszych pracowni biologicznych sfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

Przejdź do - Uroczyste otwarcie pierwszych pracowni biologicznych sfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

W dniu 20 maja 2019 r. Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie p. Grzegorzem Grzywaczewskim dokonali uroczystego otwarcia przedmiotowych pracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim oraz w Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. Uroczystości otwarcia pracowni swoją obecnością uświetnił poseł na Sejm RP VIII kadencji Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży p. Tomasz Zieliński – pomysłodawca i inicjator podejmowanych działań.

21 maja 2019

Nabór wniosków o wsparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty na II-gie półrocze 2019; wzory druków

     Kuratorium Oświaty w Lublinie rozpoczyna nabór wniosków o wsparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na ob ...

15 maja 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu rządowego "Aktywna tablica" – edycja 2018

Obowiązujące wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu "Aktywna Tablica" dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2018.

15 maja 2019

Kandydaci do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim - kadencja 2019-2023

Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim istnieje konieczność powołania nowej Komisji na kolejną kadencję 2019 - 2023. Lubelski Kurator Oświaty, jako organ, przy którym działa Komisja, zwraca się do Państwa z prośbą o wskazanie kandydatów na członków Komisji.

26 kwietnia 2019

Informacja o trybie składania wniosków o nagrody ministra i kuratora w 2019 r.

Termin składania wniosków upływa 6 czerwca 2019 roku

18 kwietnia 2019