Strona główna

Wspomaganie

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020 ...

15 października 2020

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: „PI M21 Zdalne nauczanie”

Stowarzyszenie HUMANEO, uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację, zaprasza do udziału w szkoleniu certyfikacyjnym na podstawie bezpłatnej aplikacji Google Classroom dedykowanej nauczycielo ...

20 maja 2020

Kampania Kolejowe ABC wspiera nauczanie zdalne

Dbając o edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, Urząd Transportu Kolejowego udostępnia materiały edukacyjne przygotowane w ramach Kampanii Kolejowe ABC. Nauczyciele i rodzice z powodzeniem mogą wykorzystać je podczas zdalnego nauczania. Pod ...

14 kwietnia 2020

Oferta kulturalna wojewódzkich instytucji kultury

W poczuciu odpowiedzialności za swoją społeczną misję o wymiarze edukacyjno-wychowawczym, instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie, przygotowały wiele propozycji, które dają szanse uczniom wzbogacenia wiedzy poprzez ...

14 kwietnia 2020

Razem dla zdalnej edukacji - elektroniczne wersje podręczników i materiałów edukacyjnych

Sekcja Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki informuje o przygotowaniu i udostępnieniu materiałów i narzędzi dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez względu ...

26 marca 2020

Universality - nowoczesna platforma edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z Universality - darmową interaktywną platformą ułatwiającą prowadzenie zajęć online, łączącą studentów, uczniów i prowadzących zajęcia nauczycieli. Platforma zyskała rekomendację Min ...

24 marca 2020

Nauczycielu, poprowadź lekcje online!

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji zostały umieszczone informacje dotyczące kanałów komunikacji i narzędzi pracy zdalnej, a także wskazówki i serwisy, z których można czerpać pomysły oraz kor ...

24 marca 2020

Zintegrowana Platforma Edukacyjna dostępna dla nauczycieli

Uprzejmie informujemy, że kształcenie z wykorzystaniem technik na odległość, które ma ruszyć 25 marca br., będzie obejmowało m.in. naukę z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dostępnej pod adresem

23 marca 2020

Webinarium dla nauczycieli o metodach pracy zdalnej z uczniami

Przejdź do - Webinarium dla nauczycieli o metodach pracy zdalnej z uczniami

W imieniu Pani Marii Dworzyckiej, doradcy metodycznego nauczycieli języka polskiego LSCDN zapraszamy na kolejne spotkanie online, podczas którego zaprezentowane zostaną metody pracy zdalnej z uczniami, narzędzia, które mogą być przydatne w prowad ...

20 marca 2020

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Na prośbę Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiamy w załączeniu list polecający z informację o realizownych w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego" przez Syntea S. A. szkoleniach z ...

23 stycznia 2020
Starsze informacje