Strona główna

Kontrola

Informacja o realizacji kontroli we wrześniu i październiku 2018 r.

We wrześniu i październiku 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 39 kontroli doraźnych, w tym: • 36 kontroli wynikających z postępowań skargowych, • 2 kontrole realizacji zaleceń pokontrolny ...

19 listopada 2018

Informacja o realizacji kontroli w sierpniu 2018 r.

 W sierpniu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatury w Chełmie przeprowadzili 4 kontrole doraźne, w tym: 3 kontrole wynikające z postępowań skargowych oraz 1 kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych. ...

13 września 2018

Informacja o realizacji kontroli w lipcu 2018 r.

 W lipcu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie nie prowadzili kontroli planowych. Realizację kontroli planowych zakończono do 30 czerwca 2018 r. Ponadto, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzili 15 kontroli doraźnych, w tym: • 10 kontroli wyni ...

13 sierpnia 2018

Informacja o realizacji kontroli w czerwcu 2018 r.

 W czerwcu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 75 kontroli planowych, w tym: • 4 w zakresie oceny prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z ...

8 lipca 2018

Informacja o realizacji kontroli w maju 2018 r.

 W maju 2018 r. wizytatorzy Wydziału Kształcenia Ogólnego, Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Zamościu przeprowadzili 27 kontroli planowych, w tym: • 8 w zakresie oceny prawidłowości współpracy pub ...

8 lipca 2018

Informacja o realizacji kontroli w kwietniu 2018 r.

W kwietniu 2018 r. wizytatorzy Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania przeprowadzili 4 kontrole planowe w zakresie oceny prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami, w 4 poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

9 maja 2018

Informacja o realizacji kontroli w marcu 2018 r.

W marcu 2018 r. wizytatorzy Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania przeprowadzili 14 kontroli planowych w zakresie oceny prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami, w 14 poradniach psychologiczno-pedagogicznych. < ...

16 kwietnia 2018

Informacja o realizacji kontroli w lutym 2018 r.

Informacja o realizacji kontroli w lutym 2018 r.

26 marca 2018

Informacja o realizacji kontroli w styczniu 2018 r.

Informacja o realizacji kontroli w styczniu 2018 r.

5 marca 2018

Informacja o realizacji kontroli w grudniu 2017 r.

Informacja o realizacji kontroli w grudniu 2017 r.

10 stycznia 2018
Starsze informacje