Strona główna

Szkoła i organ prowadzący

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Wzorem lat poprzednich, Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 XVI Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ), skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych. W roku ...

8 lipca 2020

Aktualizacja wytycznych GIS, MEN, MZ dla przedszkoli

Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował aktualizację wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania pr ...

8 lipca 2020

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a jego celem jest upowszechnienie w ...

7 lipca 2020

Informacja dotycząca zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Z dniem 9 czerwca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r. poz. 1008). Powyższe rozporz ...

25 czerwca 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach do 26 czerwca 2020 r.

Minister Edukacji podpisał stosowne rozporządzenie

5 czerwca 2020

Lubelscy terytorialsi pomogą nie tylko przedszkolom

Oferta wsparcia w przygotowaniu do wznowienia działalności poszerzona o szkoły

21 maja 2020

Możliwość organizowania konsultacji dla uczniów na terenie szkoły

Wytyczne dla dyrektorów szkół

15 maja 2020

Warunki realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w klasach I-III

Wytyczne GIS, MZ i MEN

15 maja 2020

Stopniowe uruchamianie pracy szkół i placówek

Kalendarz powrotu do stacjonarnych form działalności

13 maja 2020

Lubelscy terytorialsi dla przedszkoli

Wsparcie w przygotowaniu placówek do wznowienia działalności

11 maja 2020
Starsze informacje