Strona główna

Awans zawodowy

Postępowania kwalifikacyjne w 2023 roku

Informacje dla nauczycieli mianowanych wnioskujących o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

31 maja 2023

Awans zawodowy według nowych przepisów - wzory wniosków

Nauczyciele mianowani - awans bez odbywania stażu

13 kwietnia 2023

Dyplomowani odebrali akty nadania i listy gratulacyjne

Kolejni nauczyciele z najwyższym stopniem awansu

16 grudnia 2022

Awans zawodowy - zmiany od 1 września 2022 roku

Materiały informacyjne

31 sierpnia 2022

Kolejna grupa nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego

Nauczyciele dyplomowani otrzymali akty nadania i listy gratulacyjne

30 sierpnia 2022

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego

Informacja MEiN

23 sierpnia 2022

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela. Ustawa wprowadza w szczególności zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w z ...

17 sierpnia 2022

Wzory wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Wzory wniosków składanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

10 maja 2022

Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2022 roku

Gdzie można złożyć wniosek? Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można przesłać za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego lub składać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz właściwych ...

9 maja 2022

Kolejni pedagodzy uzyskali stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Przejdź do - Kolejni pedagodzy uzyskali stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Uroczyste wręczenie aktów nadania

20 grudnia 2021
Starsze informacje