Strona główna

Awans zawodowy

Nauczyciele dyplomowani odebrali akty nadania i gratulacje

20 grudnia 2023 roku Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk wręczyła akty nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego pedagogom, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trakcie postępowania na stopie ...

20 grudnia 2023

Awans zawodowy nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego

Doprecyzowanie przepisów ustawy KN

5 września 2023

Postępowania kwalifikacyjne w 2023 roku

Informacje dla nauczycieli mianowanych wnioskujących o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

31 maja 2023

Awans zawodowy według nowych przepisów - wzory wniosków

Nauczyciele mianowani - awans bez odbywania stażu

13 kwietnia 2023

Dyplomowani odebrali akty nadania i listy gratulacyjne

Kolejni nauczyciele z najwyższym stopniem awansu

16 grudnia 2022

Awans zawodowy - zmiany od 1 września 2022 roku

Materiały informacyjne

31 sierpnia 2022

Kolejna grupa nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego

Nauczyciele dyplomowani otrzymali akty nadania i listy gratulacyjne

30 sierpnia 2022

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego

Informacja MEiN

23 sierpnia 2022

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela. Ustawa wprowadza w szczególności zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w z ...

17 sierpnia 2022

Wzory wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Wzory wniosków składanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

10 maja 2022
Starsze informacje