Awans zawodowy według nowych przepisów - wzory wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 kwietnia 2023

W załącznikach poniżej zamieszczamy wzory wniosków oraz informacje o wymaganej dokumentacji dotyczącej wniosków nauczycieli oraz wniosków dyrektorów o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Poniższe informacje i dokumentacja dotyczą nauczycieli posiadających stopień awansu nauczyciela mianowanego, którzy wnioskują o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów, tj. bez odbywania stażu.
Zachęcamy również do zapoznania się z załącznikiem "Awans według nowych przepisów" zawierającym informacje dotyczące tego trybu postępowania kwalifikacyjnego.

Wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (dotyczy nauczycieli, którzy odbywali staż) są dostępne pod adresem: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8444
 

Jednocześnie przypominamy, że każdy wnioskodawca przed złożeniem do Lubelskiego Kuratora Oświaty wniosku wraz z dokumentacją o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego pownien zarejestrować się w module rejestracyjnym pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rn Dopiero po rejestracji konta wnioskodawca będzie miał możliwość wydrukowania wypełnionej Karty informacyjnej, którą należy dołączyć do wniosku i składanej dokumentacji. Zamieszczone w Karcie informacyjnej dane będą podstawą sporządzenia decyzji będącej wynikiem przeprowadzonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty postępowania administracyjnego.

Wnioski wraz z dokumentacją powinny być składane w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie (ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, kancelaria, pokój nr 9) w godzinach 7.30 – 15.30 lub właściwej delegaturze.


 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-04-13 10:13:28
Data publikacji: 2023-04-13 10:15:41
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 7794