Strona główna

Konkursy i olimpiady

Konkurs plastyczny "Wspólnie mówimy nie przemocy - pod wspólnym niebem"

Organizatorem konkursu plastycznego "Wspólnie mówimy nie przemocy - pod wspólnym niebem" jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie oraz doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania. Konkurs objęty jest patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

20 września 2018
Czytaj więcej

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2018/2019 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”

17 września 2018
Czytaj więcej

XXI Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności

17 września 2018
Czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "W harmonii z przyrodą" - VIII edycja

Organizatorem konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 7 do 20 lat. Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

17 września 2018
Czytaj więcej

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Zapraszamy dwuosobowe drużyny uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.

14 września 2018
Czytaj więcej

IV edycja Ogólnopolskich Konkursów: Literackiego i Plastycznego "Aby podobać się Bogu i ludziom" - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie we współpracy z Parafią pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie; Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie; Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropol ...

14 września 2018
Czytaj więcej

Konkurs dla szkół podstawowych "25 na piątkę z plusem!"

Przejdź do - Konkurs dla szkół podstawowych

W dniu 13 września 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty Teresą Misiuk a Prezesem Zarządu WFOŚ i GW w Lublinie – Pawłem Gilowskim. Celem porozumienia o współpracy w zakresie wspierania edukacji przyrodniczo-ekologicznej ukierunkowanej na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego gospodarowania jego zasobami jest inspirowanie, motywowanie i udzielanie wsparcia w realizacji przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe województwa lubelskiego.

14 września 2018
Czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów - wzorów godnych naśladowania

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL, pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Wiatra – przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ogłasza po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania. Konkurs adresowany jest do nauczycieli.

12 września 2018
Czytaj więcej

VII Ogólnopolski Konkurs "Cukierek za życzliwość - i Ty możesz zostać wolontariuszem"

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”.

11 września 2018
Czytaj więcej

III Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III gimnazjów oraz uczniów szkół podstawowych, zwłaszcza uczniów klas siódmych i ósmych, do udziału w ostatniej, III edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów!

10 września 2018
Czytaj więcej
Starsze informacje