Strona główna

Innowacje i eksperymenty

III edycja Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja

Program skierowany jest do młodych, zaangażowanych społecznie uczniów, którzy chcą zrealizować własny projekt dla społeczności lokalnej.

20 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w ankiecie do projektu badawczego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP

Celem projektu pt. "Szkoła dla innowatora" jest dokonanie analizy dotyczącej kształcenia kompetencji proinnowacyjnych w szkołach w Polsce i zagranicą.

7 marca 2017
Czytaj więcej

„Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową” - relacja

Podstawa programowa kształcenia informatycznego na wszystkich poziomach edukacji zostanie od roku 2017 poszerzona o treści związane z nauką programowania. Od 1 września 2016 roku w części szkół prowadzony jest „Pilotaż wdrażania programowania do e ...

11 lutego 2017
Czytaj więcej

Seminarium „Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową”

Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem TIB (Twórcza Informatyka z Baltie) organizuje seminarium „Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową”. Seminarium jest p ...

30 stycznia 2017
Czytaj więcej

Ósma edycja konferencji „Edukacja medialna i programowanie w Cyfrowej Szkole”

Wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie edukacji medialnej i programowania, ze szczególnym uwzględnieniem roli filmu i przekazów filmowych – to główne założenia konferencji, która już po raz ósmy odbędzie się we Wrześni.

23 stycznia 2017
Czytaj więcej

Nabór wniosków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Informujemy, że do dnia 30 listopada 2016 r. istnieje możliwość wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

3 listopada 2016
Czytaj więcej

Seminarium "Programowanie z eTwinning"

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro eTwinning serdecznie zapraszają nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjaln ...

26 października 2016
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przeprowadzenie szkoleń dotyczących programowania dla nauczycieli szkół podstawowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” ...

6 października 2016
Czytaj więcej

Szkolenie online z programowania dla nauczycieli

Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Szczecinie we współpracy z Centrum Danych Asseco Data Systems zaprasza nauczycieli informatyki klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w webinarium poświęconemu programowaniu ...

4 października 2016
Czytaj więcej

Szkoły zgłoszone do pilotażu wdrażania programowania według stanu na 15 września 2016 r. - WOJ. LUBELSKIE

Poniżej w załączonym pliku publikujemy listę szkół z województwa lubelskiego, które złożyły do dnia 15 września 2016 roku spełniającą wymogi formalne dokumentacją dotyczącą udziału w "Pilotażowym wdrażaniu programowania w edukacji for ...

22 września 2016
Czytaj więcej
Starsze informacje