Strona główna

Stypendia

Akcja edukacyjna pod nazwą "Enea Akademia Talentów"

„Enea Akademia Talentów” została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

12 września 2017
Czytaj więcej

Stypendium Fundacji Efekt Motyla dla uczniów z terenów wiejskich

Pomoc materialna dla uczniów

12 września 2017
Czytaj więcej

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

8 sierpnia 2017
Czytaj więcej

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół dla młodzieży gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych woj. lubelskiego dot.: stypendium ministra właściwego do spraw oświat ...

21 czerwca 2017
Czytaj więcej

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo Dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych woj. lubelskiego Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oś ...

21 czerwca 2017
Czytaj więcej

Rekrutacja do XV edycji programu "Klasa"

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń.

4 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Mistrzowie Chemii - Program Stypendialny dla najzdolniejszch gimnazjalistów

W kwietniu b.r. Fundacja ORLEN - DAR SERCA organizuje kolejną edycję programu stypendialnego Mistrzowie Chemii. Jego celem jest wspieranie uzdolnionych uczniów w dziedzinie chemii oraz zapewnienie im optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobistego.

7 marca 2017
Czytaj więcej

Stypendyści MEN otrzymali dyplomy

Przejdź do - Stypendyści MEN otrzymali dyplomy

Spotkanie Kurator Oświaty z wyróżnionymi uczniami

10 stycznia 2017
Czytaj więcej

Zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Informuję, że uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędzi ...

10 listopada 2016
Czytaj więcej

Marzenie o Nauce - Program stypendialny dla zdolnych gimnazjalistów

Program stypendialny Marzenie o Nauce, organizowany jest corocznie przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolne ...

26 lutego 2016
Czytaj więcej
Starsze informacje