Strona główna

Stypendia

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Informuję, że uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4.

28 listopada 2018

Wstępny podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2018 r. z podziałem na poszczególne gminy. Planowana dotacja dla województwa lubelskiego wynosi ogółem 9 371 862 zł.

23 sierpnia 2018

Wręczenie dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

Przejdź do - Wręczenie dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 4 kwietnia 2018 roku w Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2016/2017.

5 kwietnia 2018

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Lista osób, które decyzją MEN otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.

12 grudnia 2017

Wreczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Przejdź do - Wreczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W dniu 7 listopada 2017 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2017/2018 dyplomy z rąk prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 237 uczniów.

8 listopada 2017

Akcja edukacyjna pod nazwą "Enea Akademia Talentów"

„Enea Akademia Talentów” została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

12 września 2017

Stypendium Fundacji Efekt Motyla dla uczniów z terenów wiejskich

Pomoc materialna dla uczniów

12 września 2017

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

8 sierpnia 2017

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół dla młodzieży gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych woj. lubelskiego dot.: stypendium ministra właściwego do spraw oświat ...

21 czerwca 2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo Dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych woj. lubelskiego Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oś ...

21 czerwca 2017
Starsze informacje