Strona główna

Stypendia

Rekrutacja do XV edycji programu "Klasa"

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń.

4 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Mistrzowie Chemii - Program Stypendialny dla najzdolniejszch gimnazjalistów

W kwietniu b.r. Fundacja ORLEN - DAR SERCA organizuje kolejną edycję programu stypendialnego Mistrzowie Chemii. Jego celem jest wspieranie uzdolnionych uczniów w dziedzinie chemii oraz zapewnienie im optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobistego.

7 marca 2017
Czytaj więcej

Stypendyści MEN otrzymali dyplomy

Przejdź do - Stypendyści MEN otrzymali dyplomy

Spotkanie Kurator Oświaty z wyróżnionymi uczniami

10 stycznia 2017
Czytaj więcej

Zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Informuję, że uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędzi ...

10 listopada 2016
Czytaj więcej

Marzenie o Nauce - Program stypendialny dla zdolnych gimnazjalistów

Program stypendialny Marzenie o Nauce, organizowany jest corocznie przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolne ...

26 lutego 2016
Czytaj więcej

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Zaproszenie na uroczystości

8 października 2015
Czytaj więcej

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim

3 czerwca 2015
Czytaj więcej

VIII edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2015 roku

23 kwietnia 2015
Czytaj więcej

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015”. Szczegółowe informacje w załączniku. ...

4 września 2014
Czytaj więcej

XIII Edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi ze wsi i małych miast w zdobyciu wyższego wykształcenia. P ...

10 kwietnia 2014
Czytaj więcej
Starsze informacje