Strona główna

Stypendia

Typowanie kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół województwa lubelskiego Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024

18 kwietnia 2024

Konkurs stypendialny Polish Scholarship Scheme dla uczniów szkół ponadpodstawowych

19 grudnia 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do - Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

W dniu 16 listopada 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, dyrektorzy szkół z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.

17 listopada 2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Decyzją Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego 224 uczniów ze szkół województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów.

10 października 2023

Konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza ...

16 sierpnia 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do - Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

W dniu 20 lutego 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, parlamentarzyści z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.

21 lutego 2023

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

W 2022 r. 313 uczniów ze szkół z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów.

10 października 2022

Ogólnopolski Konkurs Stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Ogólnopolski Konkurs Stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich - termin zgłoszeń do konkursu upływa 4 sierpnia 2022 r. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostepne są na stronie: http ...

20 lipca 2022

Stypendia motywacyjne dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny za wyn ...

13 lipca 2022

Wystartowała XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu „Stypendiów Pomostowych”. Jest to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla ...

13 kwietnia 2022
Starsze informacje