Strona główna

Sport i wypoczynek

Zasady organizacji wycieczek zagranicznych

Wymagane dokumenty

20 marca 2017
Czytaj więcej

Informacje dotyczące organizacji kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

Uprzejmie informujemy podmioty zainteresowane organizacją szkoleń kadry wychowawczej i kierowniczej wypoczynku na terenie województwa lubelskiego, że przepisy dotyczące w/w kursów znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ...

15 marca 2017
Czytaj więcej

Odwoływanie zajęć przy niekorzystnych zjawiskach pogodowych

W sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniających zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przedszkolach i placówkach na terenie województwa lubelskiego, zwracam się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie o danym zdarzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty.

8 grudnia 2016
Czytaj więcej

List do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego w związku z okresem zimowym

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego,   Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015, poz. 2156, z późn. zm.) ora ...

2 grudnia 2016
Czytaj więcej

List do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów w związku z okresem zimowym

Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci i Starostowie,   W związku z okresem zimowym i zbliżającymi się feriami zimowymi, nawiązując do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeńst ...

2 grudnia 2016
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2016 r.

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty zawiadamia o: 1. wyborze najkorzystniejszej ...

25 maja 2016
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku. W załączeniu tabela zawierająca podział dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie za ...

4 maja 2016
Czytaj więcej

Ważne informacje dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – zmiany w przepisach

     Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporzą ...

11 kwietnia 2016
Czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na organizację wypoczynku letniego w 2016 r.

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na organizację wypoczynku letniego w 2016 roku dla 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środo ...

8 kwietnia 2016
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego w 2016 roku dla 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12–dniowych turnusów kolonijnych.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego w 2016 roku dla 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12 ...

22 marca 2016
Czytaj więcej
Starsze informacje