Strona główna

Sport i wypoczynek

Informacje dotyczące organizacji wypoczynku

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim poniżej przekazujemy Państwu ważne informacje dotyczące organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

24 maja 2017
Czytaj więcej

Zasady organizacji wycieczek zagranicznych

Wymagane dokumenty

20 marca 2017
Czytaj więcej

Informacje dotyczące organizacji kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

Uprzejmie informujemy podmioty zainteresowane organizacją szkoleń kadry wychowawczej i kierowniczej wypoczynku na terenie województwa lubelskiego, że przepisy dotyczące w/w kursów znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ...

15 marca 2017
Czytaj więcej

Odwoływanie zajęć przy niekorzystnych zjawiskach pogodowych

W sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniających zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przedszkolach i placówkach na terenie województwa lubelskiego, zwracam się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie o danym zdarzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty.

8 grudnia 2016
Czytaj więcej

List do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego w związku z okresem zimowym

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego,   Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015, poz. 2156, z późn. zm.) ora ...

2 grudnia 2016
Czytaj więcej

List do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów w związku z okresem zimowym

Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci i Starostowie,   W związku z okresem zimowym i zbliżającymi się feriami zimowymi, nawiązując do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeńst ...

2 grudnia 2016
Czytaj więcej

1 Nocna Mila Niepodległości

Przejdź do - 1 Nocna Mila Niepodległości

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Biegu Niepodległości pn. „1 Nocna Mila Niepodległości“ organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Fundacją „Ruchu Solidarności Rodzin” w dniu 11 listopada 2016 r. w Lubli ...

20 października 2016
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2016 r.

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty zawiadamia o: 1. wyborze najkorzystniejszej ...

25 maja 2016
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku. W załączeniu tabela zawierająca podział dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie za ...

4 maja 2016
Czytaj więcej

Ważne informacje dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – zmiany w przepisach

     Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporzą ...

11 kwietnia 2016
Czytaj więcej
Starsze informacje