Strona główna

Szkoły niepubliczne

Dotowanie policealnych szkół niepublicznych, niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół artystycznych – nowelizacja rozporządzenia MEN

31 marca 2020 r. Ministrstwo Edukacji Narodowej dokonało nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. D ...

2 kwietnia 2020

Procedura wydania opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

...

4 października 2019