Strona główna

Dzieci migrujące

Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji

W polskich szkołach coraz częściej pojawiają się dzieic i młodzież, które wracają z emigracji. Aby zebrać informację na temat przebiegu procesu ich adaptacji w nowych warunkach Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka wraz z zespołem psychologów z ...

13 kwietnia 2015

Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wobec potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym - konkurs na artykuł

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) zaprasza do zgłaszania propozycji artykułu dotyczącego roli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wobec potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Artykuł zostan ...

7 kwietnia 2014

Badania dotyczące skali oraz problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców (tzw. eurosierot).

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego     Uprzejmie przypominam, że dnia 7 czerwca 2010r. upływa termin wyp ...

31 maja 2010

Badanie skutków emigracji w sferze edukacyjnej

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego     In ...

13 stycznia 2010

Raport z badania skutków emigracji rodziców wobec pozostawionych w kraju nieletnich dzieci.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Województwa Lubelskiego, Rodzice i prawni opiekunowie dzieci i młodzieży  Informujemy, że Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Wyż ...

4 lipca 2008