Badanie skutków emigracji w sferze edukacyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 stycznia 2010

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego
 
 
Informuję, że Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  prowadzi badania na temat konsekwencji zachowań migracyjnych, w tym edukacyjnych konsekwencji migracji rodziców dzieci i młodzieży szkolnej oraz problemów wynikających
z obecności na terenie szkoły uczniów- cudzoziemców.
W celu przeprowadzenia tych badań opracowana została w Instytucie Socjologii ankieta.
Zachęcamy Państwa Dyrektorów do udziału w tym anonimowym badaniu, a uzyskane tą drogą dane – zgodnie z informacjami przekazanymi przez autorów – zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.
 
Ankieta znajduje się na stronie internetowej Instytutu Socjologii: http://socjologia.umcs.lublin.pl/archives/1499

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2010-01-13 14:16:05
Data publikacji: 2010-01-13 15:00:09
Osoba sporządzająca dokument: Gilewicz Olga
Osoba wprowadzająca dokument: Kozioł Jan
Liczba odwiedzin: 10271