Strona główna

Pomoc materialna

11 edycji Programu Stypendialnego Horyzonty

22 lutego 2021

Program Stypendialny „Horyzonty” Fundacji EFC i FRS

Program Stypendialny „Horyzonty” oferuje wsparcie dla uczniów z małych miejscowości i rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w wybranych liceach i technikach w Polsce.  Można uzyskać pomoc materialną w postaci pokrycia ...

4 grudnia 2019

Program stypendialny "Horyzonty"

Fundacja EFC działa od 2009 roku. Od dziewięciu lat prowadzi Program Stypendialny Horyzonty (dawniej Marzenie o Nauce), przyznając stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych. Do tej pory programem objęto 667 uczniów - 272 obecnych Stypendystów i 395 Absolwentów.

18 marca 2019

DZWONEK NA OBIAD 2018/2019

Rusza V edycja programu "Dzwonek na obiad", w ramach którego rodzice uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolnych obiadów.

1 sierpnia 2018

Dzwonek na obiad - wydłużenie terminu naboru wniosków

Wydłużenie terminu naboru wniosków do udziału w programie"Dzwonek na obiad"

22 września 2017

Dzwonek na obiad

Rusza kolejna edycja programu "Dzwonek na obiad", w ramach którego uczniowie z rodzin najbardziej potrzebujących otrzymują stypendia obiadowe.

16 sierpnia 2017

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego

W imieniu Związku Romów Polskich zapraszamy do udziału w bieżącym roku do udziału w konkursie stypendialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości etnicznej oraz studentów pochodzenia romskiego. Stypendia zo ...

16 września 2016

Konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego

W ramach realizowanego projektu "EDUKACJA - KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny stypendiów motywacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w sz ...

27 sierpnia 2012

Program stypendialny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Informujemy, iż 18 czerwca 2012 roku Fundacja ORLEN – DAR SERCA rozpoczęła nabór do ósmej edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego, kierowanego do uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. ...

21 czerwca 2012

Stypendium w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013"

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013" - Program Operacyjny ...

5 czerwca 2012
Starsze informacje