Nabór wniosków do programu PAJACYK – wsparcie żywnościowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
02 czerwca 2022

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie żywienia w okresie roku szkolnego 2022/2023 w ramach programu Pajacyk – wsparcie żywnościowe.

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek takich jak: szkoły podstawowe, placówki wsparcia dziennego, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, którzy z różnych przyczyn nie są objęci pomocą z programu rządowego w zakresie dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują.

UWAGA! Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości dlatego do programu kwalifikują się również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego przybyłe do Polski w wyniku wojny w Ukrainie po 24 lutego 2022 oraz dzieci potrzebujące innych narodowości przebywające na terytorium Polski.

Wnioski konkursowe należy składać w formie elektronicznej od 23 maja do 10 lipca 2022 r. za pośrednictwem platformy Witkac.pl. dostępnej pod linkiem:
https://www.witkac.pl/#contest/view?id=21647

Aby złożyć ofertę niezbędne jest założenie konta na platformie Witkac.pl. Link do Instrukcji tworzenia konta: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-09-2019.pdf

Okres realizacji projektów: od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.

INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe (publiczne, niepubliczne, prywatne), samodzielne świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne oraz placówki wsparcia dziennego, w których istnieje możliwość wydawania posiłku.

ODBIORCY PROGRAMU
Odbiorcami Programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA
Przedmiotem finansowania są posiłki dla dzieci uczęszczających do Placówki.
W ramach finansowania uznawane są koszty:
  1. zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy Placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki,
  2. zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy Placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu lub w przypadku wyjazdów i wyjść poza siedzibę placówki.
Z środków finansowych przeznaczonych na dożywianie nie mogą być pokryte inne koszty niż produktów żywnościowych czy cateringu.

W przypadku szkół, jednostkowa stawka żywieniowa powinna być zgodna ze stawką ustaloną z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Stawka dla świetlic nie powinna być wyższa niż 6,00 zł.

Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe. Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się z panią Magdaleną Jaranowską, Koordynatorką Programu Pajacyk, mailowo pod adresem: pajacyk@pah.org.pl lub telefonicznie pod nr 501 752 160.

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu drogą telefoniczną lub mailową.
Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pajacyk.pl najpóźniej 1 września 2022 r.

Więcej informacji na temat naboru wniosków oraz Regulamin można znaleźć  na stronie: https://www.pajacyk.pl/nabor/

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-06-02 07:55:09
Data publikacji: 2022-06-02 07:55:48
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 2983