Strona główna

Uznawanie świadectw

Komunikat dotyczący uznawania świadectw wydanych za granicą

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Lublinie, przypominamy, iż zgodnie z art. 93b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie  oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), kurator oświaty w ...

4 kwietnia 2024

Uznawanie świadectw wydanych za granicą/Recognition of certificate issued abroad

Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2230 z późn. zm.) zwana dalej ustawą, • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w ...

22 maja 2019