Sieć doradztwa metodycznego w województwie lubelskim w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 października 2022

Na podstawie § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045), informujemy, że nowy, przeprowadzony w 2022 r. nabór nauczycieli na stanowiska doradców metodycznych wyłonił grupę doradców różnych specjalności, którzy tę funkcję będą pełnić w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 w województwie lubelskim. Wszyscy nowo powołani doradcy metodyczni będą realizowali swoje zadania w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Lublin, ul. Dominikańska 5). Zadania doradców metodycznych będzie realizowało 81 nauczycieli, którym Lubelski Kurator Oświaty powierzył te zadania.

Sieć doradców metodycznych szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego, obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 oraz w roku 2023/2024 (wszyscy doradcy zatrudnieni w LSCDN)

Specjalność Liczba doradców metodycznych Zasięg terytorialny działania doradców
Język angielski 6 województwo lubelskie
Język rosyjski 2
Język niemiecki 3
Język polski 8
Język polski i język polski jako obcy 2
Język polski i doradztwo ds. wielokulturowości 1
Biologia 3
Fizyka 3
Geografia 2
Chemia 2
Historia i WOS 4
Matematyka 6
Informatyka 4
Informatyka i TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych 2
Informatyka i technika 1
Edukacja przedszkolna 3
Edukacja wczesnoszkolna 4
Wychowanie do życia w rodzinie 1
Muzyka 1
Edukacja dla bezpieczeństwa 1
Wychowanie fizyczne 2
Pedagog 1
Pedagog specjalny 1
Psycholog 1
Podstawy przedsiębiorczości 1
Przedmioty zawodowe, w tym język obcy zawodowy 7
Biblioteka 2
Wychowanie i profilaktyka (świetlica, bursy, internaty) 2
Religia 4
Doradztwo zawodowe 1
RAZEM 81

Lista imienna nauczycieli-doradców metodycznych oraz dane do kontaktu znajdują się na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-10-03 15:01:18
Data publikacji: 2022-10-03 15:01:45
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 859