Strona główna

Akredytacja

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2014 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z: § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 późn. zm.),

27 lutego 2014

Broszura informacyjna na temat akredytacji placówek kształcenia ustawicznego

Broszura informacyjna   na temat akredytacji placówek kształcenia ustawicznego dostępna jest na stronie http://www.kuratorium.lublin.pl/przewodnik/. ...

23 grudnia 2011

Czym jest akredytacja?

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Jeśli placówka wchodzi na ścieżkę akredytacji to jest to równoznaczne z jej wejściem na drogę jakości. Uzyskanie akredyta ...

28 grudnia 2010

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2010 r.

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2010 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

28 grudnia 2009

Edukacyjna Przestrzeń Wirtualna - Akredytacja

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej http://www.koweziu.edu.pl/moodle/ została utworzona Edukacyjna Przestrzeń Wirtualna – Akredytacja, przezna ...

15 kwietnia 2009

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2009 r.

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2009 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli...

5 stycznia 2009

Stanowisko MEN...

Stanowisko MEN w sprawie możliwości uzyskania akredytacji przez podmiot prowadzący oświatową działalność gospodarczą na terenie kilku województw.

6 sierpnia 2008

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2006 r.

Zgodnie z : - § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz.2247), - § 12 ust. 3 rozporządzenia ...

15 września 2006

Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (zawiera wzór wniosku o akredytację)

Szczegółowe informacje ...

15 września 2006

Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Szczegółowe informacje ...

15 września 2006
Starsze informacje Nowsze informacje