Strona główna

Młodociani pracownicy

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy w latach 2019 – 2022.

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2022.

4 czerwca 2018

Obowiązujące w 2018 roku formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy.

Załączniki do „Porozumienia w sprawie zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku”.

1 lutego 2018

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2018 r.

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku.

15 stycznia 2018

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2017 r.

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2017 roku.

17 października 2017

Prognoza środków Funduszu Pracy w latach 2018–2021

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 – 2021.

7 czerwca 2017

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy w 2017 r.

Załączniki do "Porozumienia w sprawie zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku": - Załącznik nr 1 wniosek o przekazanie środków - Załącznik nr 2 rozliczenie środków

14 lutego 2017

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2017

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku.

3 lutego 2017

Informacja dla gmin dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W nawiązaniu do „Porozumienia w sprawie zasad i trybu pr ...

1 grudnia 2016

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na okres do końca 2016 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W związku z koniecznością określen ...

17 października 2016

Prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2017

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W związku z pismem Dyrektora Dep ...

21 czerwca 2016
Starsze informacje Nowsze informacje