Strona główna

Konferencje

Seminarium szkoleniowe dla dyrektorów szkół

Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego. Nowe spojrzenie na wychowanie

8 czerwca 2018

Konferencja "Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą"

W dniu 25 maja 2018 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się konferencja studencka pt. "Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą". Celem konferencji jest omówienie zjawiska mediacji – jako jednej z form Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) i jej roli oraz wykorzystania w pracy z młodzieżą w wieku od 13 do 30 lat.

26 kwietnia 2018

XII Konferencja Metodyczno-Naukowa "Nie zamykajcie się w halach sportowych"

Organizatorem XII Międzynarodowej Konferencji Metodyczno-Naukowej "Nie zamykajcie się w halach sportowych". Edukacja plenerowa - szansą na podniesienie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego we współczesnej szkole jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija w Rydze.

20 kwietnia 2018

Konferencja naukowo-metodyczna "WARTOŚCI W ŚWIECIE MŁODZIEŻY - MŁODZIEŻ W ŚWIECIE WARTOŚCI"

Konferencja naukowo-metodyczna „WARTOŚCI W ŚWIECIE MŁODZIEŻY - MŁODZIEŻ W ŚWIECIE WARTOŚCI” dla dyrektorów i przedstawicieli rad rodziców publicznych i niepublicznych szkół województwa lubelskiego.

19 kwietnia 2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. Zafascynowani różnorodnością. Skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. Zafascynowani różnorodnością. Skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi - 24 marca 2018 r., Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

5 marca 2018

Szkolenie dla pedagogów i psychologów z zakresu profilaktyki uzależnień

Szkolenie "Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych" dla pedagogów i psychologów, organizowane w okresie od marca do grudnia 2018 r.

14 lutego 2018

XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. "Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka"

10 marca 2018 r. odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pt. "Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka"

13 lutego 2018

Szkolenia dla nauczycieli w USA

Rekrutacja przedłużona do dnia 11 lutego 2018 roku

6 lutego 2018

Konferencja „Innowacyjna edukacja. Twórca, kreator, innowator to współczesny nauczyciel”

Konferencja pt. „Twórca, kreator, innowator to współczesny nauczyciel”, zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, poświęcona innowacyjnej edukacji.

14 stycznia 2018

Konferencja "Wychowanie do przedsiębiorczości"

Rejestracja uczestników do 15 grudnia 2017 roku

6 grudnia 2017
Starsze informacje Nowsze informacje