Strona główna

Programy rządowe

Dotacja podręcznikiowa 2018

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie Marszałek województwa lubelskiego     W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodo ...

18 maja 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i mł ...

13 marca 2018

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

20 lutego 2018

Bezpieczna+ sprawozdanie

...

12 grudnia 2017

Rozliczenie roczne dotacji za 2017 r.

W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych oraz zadań zleconych przekazanych w 2017 roku z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie wersji papierowej zgodnie z załączonymi drukami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie.

7 grudnia 2017

Komunikat - sprawozdanie z realizacji dotacji Priorytet 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. poz.1667 w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wsparcia w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości prosimy o przekazanie sprawozdania z wnioskami z realizacji programu w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 roku ( tzn. sprawozdanie ma być dostarczone do Kuratorium Oświaty do dnia 15 stycznia 2018 r. ) zgodnie z załączonym formularzem na adres Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6 20-950 Lublin w wersji papierowej oraz na adres e-mail: anna.sobiesiak@kuratorium.lublin.pl w formacie Excel.

6 grudnia 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo Organy Prowadzące Szkoły i Biblioteki Pedagogiczne, Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na trzecią edycję Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwo ...

3 października 2017

Program „Aktywna tablica” – wyniki kwalifikacji wniosków

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zak ...

2 października 2017

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień 2017 r.

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień 2017 r.

5 września 2017

Wyprawka szkolna 2017 - weryfikacja danych

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”, ustanowionego uchwałą nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 07 września 2017 r. zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem.

31 sierpnia 2017
Starsze informacje Nowsze informacje