Jesteś tutaj: Strona główna / Edukacja i kształcenie / Zmiany w szkolnictwie zawodowym / artykuł / treść archiwalna

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.07.2020 do 31.12.2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2020-10-29 14:42:41 zmodyfikowana przez Barbara Wnuk
Zobacz aktualną treść
29 października 2020

Sygnatura protokołu kontroli                                 Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę                                   Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
DCH.5533.123.KS/EW  Krystyna Sawicka
Elżbieta Wołczuk
03.07.2020  DCH.5533.123.KS/EW Realizacja obowiązków dyrektora w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.125.2020.EL Ewa lik-Matuła 20.08.2020 DCH.5533.125.2020.EL Spełnianie warunków określonych w art. 14, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez szkołę niepubliczną. Szkoła Policealna Medyczna WILIAMS w Chełmie, ul. Pocztowa 52F, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.195.2020.AST Anna Startek, Maria Gruszka 09.09.2020  DZ.5533.195.2020.AST Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.125.2020.MŻ Barbara Bachonko-Breczko,
Marek Żelisko
20.07.2020 DBP.5533.125.2020.MŻ Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego-w tym organizacji zdalnego nauczania-badanie zasadności skargi. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. 3 Maja 40-42, 21-560 Międzyrzec Podlaski Zaleceń nie wydano
DBP.5533.126.2020.MŻ Marek Żelisko 19.08.2020 DBP.5533.126.2020.MŻ Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego-w tym organizacji zdalnego nauczania-badanie zasadności skargi. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska Zaleceń nie wydano
 DBP.5533.127.2020.EG  Edyta Gawryszuk  27.08.2020  DBP.5533.127.2020.EG Przestrzeganie praw i dobra dziecka, w tym zapewnienia dzieciom bezpiecznych i przyjaznych warunków pobytu w szkole-badanie zasadności skargi. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze Zaleceń nie wydano
DBP.5533.128.2020.USz Urszula Szubińska, Agnieszka Jakubiak

14.09.2020
21.09.2020

DBP.5533.128.2020.USz Realizacja nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w zakresie prowadzenia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, organizacji i realizacji zajeć planowych przez nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol Wydano 7 zaleceń-patrz protokół kontroli
 DBP.5533.129.2020.EG  Edyta Gawryszuk  18.09.2020  DBP.5533.129.2020.EG Zapewnienie uczniowi bezpiecznych warunków pobytu
w szkole-badanie zasadności zawiadomienia
Szkoła Podstawowa nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 16
Zaleceń nie wydano
DBP.5533.131.2020.EK.BD Ewa Kwaśniewska, Bożena Duklewska 23.09.2020 DBP.5533.131.2020.EK.BD Zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Niepublicze przedszkole "Kacperek"
w Radzyniu Podlaskim,
ul. Międzyrzecka 98, 21-300 Radzyń Podlaski
Wydano 6 zaleceń-patrz protokół kontroli
 WES.5533.20.2020.AP

 Artur Pawłowski
Jerzy Surma
 

 18.09.2020  WES.5533.20.2020.AP Zgodność zapisów statutowych i organizacji pracy placówki z przepisami prawa oraz zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej,
ul. Podmiejska 36, 21 - 500 Biała Podlaska
Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.22.2020.SP  Sebastian Płonka  21,22.09.2020  WKZ.5533.22.2020.SP Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole. Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.23.2020.HD Halina Dudzińska, Krzysztof Paluch 28.09.2020 WKZ.5533.23.2020.HD Kontrola w zakresie usunięcia uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 6.11.2019 r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lublinie, ul. G. Narutowicza 30/3 Zaleceń nie wydano
WKZ.5533.24.2020.HD Halina Dudzińska, Krzysztof Paluch 28.09.2020 WKZ.5533.24.2020.HD Kontrola w zakresie usunięcia uchybień wskazanych w poleceniu z dnia 6.11.2019 r. Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lublinie, ul. G. Narutowicza 30/3 Zaleceń nie wydano
 WES.5533.21.2020.BW

 Aleksandra Sępoch

Beata Wójcik

 24.09.2020  WES.5533.21.2020.BW  Ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola, zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z uwzględnieniem organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021  Przedszkole Ogólnodostępne z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie  Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
             
             
             
             

 

Autor: Paluch Krzysztof