Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Załatwianie spraw / artykuł

Rodzaj sprawy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 listopada 2007


 

L.p.

Rodzaj sprawy

Numer
telefonu

Nr
pokoju

Parter / I piętro

1.

 • Kancelaria ogólna kuratorium

53-85-200

9

2.

 • Sekretariat Kuratora Oświaty

53-85-222
53-85-230 – fax

112

3.

 • Sprawozdania dla GUS, Urzędu Wojewódzkiego – dotyczące spraw kadrowych
 • Dotacje celowe:
  - opracowywanie zasad podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego,
  - przygotowanie propozycji podziału środków finansowych dla j.s.t.,
  - rozliczenie realizowanych przez j.s.t. dotacji

53-85-275
 

105

4.

 • Sprawy kadrowe pracowników KO

53-85-275 

53-85-276

105
106
 

5.

 • Sprawy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów
  i rencistów KO

53-85-217

107

6.

 • Archiwum zakładowe:
  – sporządzanie dokumentacji Rp-7 dla pracowników szkół
  i przedszkoli,
  – sporządzanie dokumentacji do emerytur i rent
  dla w/w pracowników,
  – wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów,
  - wydawanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zasobem archiwalnym

53-85-256

I piętro wejście
od dziedzińca

II i III piętro

8.

 • Nadzór pedagogiczny nad szkołami  i placówkami oświatowymi:

przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

od 53-85-239
do 53-85-260

od 309 do 330

9.

 • Nadzór pedagogiczny nad szkołami  i placówkami oświatowymi:

 

placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

od 53-85-231
do 53-85-238

od 301 do 308

10.

 • Nadzór pedagogiczny nad szkołami  i placówkami oświatowymi:

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki doskonalenia nauczycieli

od 53-85-208

do 53-85-216

od 208 do 216

11.

 • Rekrutacja do szkół - informacje dla organów prowadzących i dyrektorów szkół

 53-85-232

232 

12.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego

53-85-232

232

13.

 • Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

53-85-205

205

14.

 • Konkurs BRD dla szkół podstawowych

53-85-215

215

15.

 • Konkursy przedmiotowe i turnieje dla uczniów szkół woj. lubelskiego

53-85-251,
53-85-281

231

16.

 • Parlament Dzieci i Młodzieży woj. lubelskiego

53-85-237

307

17.

 • Nadzór nad kursami dla kierowników i wychowawców
  obozów i kolonii

53-85-214

214

18.

 • Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

53-85-210

210

19.

 • Profilaktyka, sport i promocja zdrowia

53-85-210

210

20.

 • Turystyka szkolna i krajoznawstwo

53-85-210

210

21.

 • Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego

od 53-85-201
do 53- 85- 207

201-207

22.

 • Ewidencja szkół i placówek woj. lubelskiego

53-85-206

206

23.

 • Nostryfikacja świadectw szkolnych

53-85-216

216

24.

 • Wydawanie apostille oraz dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów wydawanych przez szkoły (nie dotyczy szkół wyższych), przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

53-85-205

205

25.

 • Odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty

53-85-203

203

26.

 • Odwołania od oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu

53-85-201
53-85-202
53-85-203
53-85-204

201-204

27.

 • Patronaty Lubelskiego Kuratora Oświaty

53-85-212

212

28.

 • System Informacji Oświatowej - upoważnienia kierowników JST do dostępu do bazy danych SIO.

53-85-206

206

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2007-11-05 15:17:38
Data publikacji: 2007-11-06 12:53:43
Osoba sporządzająca dokument: Siwek Paweł
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 47244

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-01 10:58:53Puźniak PiotrModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-05-14 09:53:12Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-25 12:43:57Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-06 11:58:34Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-06-13 11:07:01Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-06-13 09:09:00Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-17 13:02:45Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-23 14:57:11Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2014-07-22 15:18:17Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2012-12-21 12:39:04Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2012-12-05 12:14:59Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2011-07-19 15:18:04Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja
2010-08-26 14:02:51Dariusz NoskowiczModyfikacja treściPoprzednia wersja