Strona główna

Ogłoszenia

Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku.

1 marca 2017
Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w 2016 r. - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim w 2016 r. - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

11 lipca 2016
Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert dla JST - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Otwarty konkurs ofert dla JST na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim w 2016 r.- "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

11 lipca 2016
Czytaj więcej

Konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016 - "Bezpieczna+"

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972)

21 czerwca 2016
Czytaj więcej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego

Informujemy, że do 31 maja 2016 r. trwa nabór wniosków o wsparcie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na o ...

20 maja 2016
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku. W załączeniu tabela zawierająca podział dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie za ...

29 kwietnia 2016
Czytaj więcej

Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.

Lubelski Kurator Oświaty działając na podstawie Zarządzenia Nr 52 Wojewody Lubelskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie zasad realizacji w 2016 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, polegającego na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na obszar ...

14 marca 2016
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie dodatkowego naboru wniosków o udzielenie wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Rozstrzygnięcie dodatkowego naboru wniosków o udzielenie wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na ...

15 lutego 2016
Czytaj więcej

Stypendia dla osób pochodzenia romskiego

W roku bieżącym kontynuowana będzie realizacja konkursu stypendialnego dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracow ...

23 października 2015
Czytaj więcej

Ogłoszenie Lubelskiego Kuratora Oświaty wyników naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu "Bezpieczna+"

Lubelski Kurator Oświaty działając w imieniu Wojewody Lubelskiego ogłosza wyniki naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016,o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ...

25 września 2015
Czytaj więcej
Starsze informacje