Strona główna

Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Oferty należy składać do 5 czerwca 2023 roku

25 maja 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 roku

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 r.

19 maja 2023

Nabór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim w kadencji 2023-2027

W związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim, załączamy pismo Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczące naboru kandydatów na członków komisji w kadencji 2023 - 2027 wraz z formularzem zgłoszeniowym.

8 maja 2023

Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

22 marca 2023

Konkurs na stanowiska pracy w Szkołach Europejskich

Dokumenty można składać do 31 marca 2023 roku

21 marca 2023

Ogłoszenie o dodatkowym naborze na lata szkolne 2022/2023 i 2023/2024 kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Ogłoszenie o dodatkowym naborze na lata szkolne 2022/2023 i 2023/2024 kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

8 lipca 2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r. W załączeniu tabela z podziałem dotacji z uwzględnieniem form prawnych podmiotów (w pliku Wyniki konkursu.pdf).

11 maja 2022

Ogłoszenie o naborze na lata szkolne 2022/2023 i 2023/2024 kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego.

4 maja 2022

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego w trybie przetargu publicznego

Kuratorium Oświaty w Lublinie, reprezentowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowani ...

11 kwietnia 2022

Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie or ...

15 marca 2022
Starsze informacje