Strona główna

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r.

Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

20 lutego 2024

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące remont instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach Kuratorium Oświaty w Lublinie i dostosowanie jej do obecnych standardów i wymagań.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

24 listopada 2023

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące remont instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach Kuratorium Oświaty w Lublinie i dostosowanie jej do obecnych standardów i wymagań.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne,

23 listopada 2023

Remont instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach Kuratorium Oświaty w Lublinie i dostosowanie jej do obecnych standardów i wymagań

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane obejmujące remont instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach Kuratorium Oświaty w Lublinie i dostosowanie jej do obecnych standardów i wymagań.

8 listopada 2023

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "organizację wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych".

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi obejmujące „organizację wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych turnusów kolonijnych

23 maja 2023

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na „organizację wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi obejmujące „organizację wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych turnusów kolonijnych”

9 maja 2023

Organizacja wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych.

19 kwietnia 2023

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku biurowego stanowiącego siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie

5 kwietnia 2023

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku biurowego stanowiącego siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo ...

28 marca 2023

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku biurowego stanowiącego siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

13 marca 2023
Starsze informacje