Strona główna

Zamówienia publiczne

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące remont sieci LAN wraz z instalacjami elektrycznymi wydzielonymi w budynku biurowym Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie

31 października 2022

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące remont sieci LAN wraz z instalacjami elektrycznymi wydzielonymi w budynku biurowym Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

25 października 2022

Remont sieci LAN wraz z instalacjami elektrycznymi wydzielonymi w budynku biurowym Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu przy ul. Lwowskiej 19, 22-400 Zamość.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane obejmujące remont sieci LAN wraz z instalacjami elektrycznymi ...

7 października 2022

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2022 r.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro i nie mniejszej niż równowartość kwoty 130 000 zł, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjac ...

30 maja 2022

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2022 roku.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro i nie mniejszej niż równowartość kwoty 130 000 zł, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ust ...

12 maja 2022

Organizacja wypoczynku letniego w 2022 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych turnusów kolonijnych

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja wypoczynku letniego w 2022 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze ...

22 kwietnia 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduj ...

18 lutego 2022

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2021 roku.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro i nie mniejszej niż równowartość kwoty 130 000 zł, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjac ...

23 czerwca 2021

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2021 roku.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro i nie mniejszej niż równowartość kwoty 130 000 zł, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjac ...

14 czerwca 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2021 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja wypoczynku letniego w 2021 roku dla uczniów szkół ...

31 maja 2021
Starsze informacje