Strona główna

Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie postępowania na organizację wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, o których mowa w art. 92b ustawy o systemie oświaty.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Organizacja wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, o których mowa w art. 92b ustawy o systemie oświaty, w formie 10 – dniowych turnusów kolonijnych

22 maja 2024

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi obejmujące „organizację wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskie ...

8 maja 2024

Organizacja wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, o których mowa w art. 92b ustawy o systemie oświaty, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi obejmujące organizację wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, o których mowa w art. 92b ustawy o systemie oświaty, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych.

26 kwietnia 2024

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od ulicy 3-go Maja 6.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

27 marca 2024

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od ulicy 3-go Maja 6.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

21 marca 2024

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od ulicy 3-go Maja 6

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od ulicy 3-go Maja 6.

11 marca 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r.

Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

20 lutego 2024

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące remont instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach Kuratorium Oświaty w Lublinie i dostosowanie jej do obecnych standardów i wymagań.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

24 listopada 2023

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące remont instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach Kuratorium Oświaty w Lublinie i dostosowanie jej do obecnych standardów i wymagań.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne,

23 listopada 2023

Remont instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach Kuratorium Oświaty w Lublinie i dostosowanie jej do obecnych standardów i wymagań

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane obejmujące remont instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach Kuratorium Oświaty w Lublinie i dostosowanie jej do obecnych standardów i wymagań.

8 listopada 2023
Starsze informacje