Strona główna

Zamówienia publiczne

Organizacja szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z woj. lubelskiego w 2018 roku - rozstrzygnięcie przetargu

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprz ...

25 czerwca 2018

Przetarg na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z woj. lubelskiego w 2018 r. - zestawienie ofert.

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 r. - zestawienie ofert.

6 czerwca 2018

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2018 r.

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.). Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamó ...

5 czerwca 2018

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 roku.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2018 szkoleń dla 3600 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów doskonalących w zakresach tematycznych, z których każde stanowi odrębne zadanie. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki w wersji edytowalnej do pobrania poniżej.

17 maja 2018

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w 2018 roku

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w 2018 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12 – dniowych turnusów kolonijnych.

16 maja 2018

Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2018 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest organizacja wypoczynku letniego w 2018 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12 – dniowych turnusów kolonijnych. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do pobrania poniżej.

6 kwietnia 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018.

16 lutego 2018

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2017 r.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2017 r.

24 lipca 2017

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2017 r. - zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2017 szkoleń dla 3800 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów doskonalących w zakresach tematycznych, z których każde stanowi odrębne zadanie

11 lipca 2017

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2017 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2017 szkoleń dla 3800 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów doskonalących w zakresach tematycznych, z których każde stanowi odrębne zadanie.

24 czerwca 2017
Starsze informacje