Strona główna

Patronaty

Wykaz przedsięzięć edukacyjnych objętych honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

...

1 marca 2024

Zasady przyznawania patronatu Lubelskiego Kuratora Oświaty

Od 30 marca 2017 roku obowiązuje nowy regulamin przyznawania patronatu honorowego oraz uczestnictwa Lubelskiego Kuratora Oświaty w komitecie honorowym. Wnioski wpływające do Kuratorium Oświaty po tym terminie będą podlegać weryfikacji według nowych zasad. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z treścią nowego regulaminu oraz przestrzeganie jego zasad.

30 marca 2017