Strona główna

Zarządzenia

Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim w kadecnji od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2027 roku

...

18 września 2023

7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Lublinie

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 134 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla pracowników Kuratorium Oświaty w Lublinie, dzień 7 stycznia 2022 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatur w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy.

5 stycznia 2022

24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Lublinie

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 123 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla pracowników Kuratorium Oświaty w Lublinie, dzień 24 grudnia 2021 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatur w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy.

15 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, f, ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020.

28 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 56/18 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019.

 Treść zarządzenia w załączniku. ...

17 września 2018

Zarządzenie 44/2018 w sprawie trybu uzgodnienia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

...

18 lipca 2018

Zarządzenie 43/2018 w sprawie trybu uzgodnienia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół

...

18 lipca 2018

Zarządzenie Nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Pełna treść zarządzenia w załączniku.

12 kwietnia 2017

Zarządzenie nr 11/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

W załączniku treść zarządzenia. ...

28 lutego 2017

Zarządzenie nr 60/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie kontroli wewnętrznej w 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Lublinie

...

21 grudnia 2016
Starsze informacje