Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł / treść archiwalna

Rodzaj sprawy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2018-06-13 11:07:01 zmodyfikowana przez Dariusz Noskowicz
Zobacz aktualną treść
13 czerwca 2018

 

L.p. Rodzaj sprawy Numer
telefonu
Nr
pokoju

Parter / I piętro

1.
 • Kancelaria ogólna kuratorium

53-85-200

9
2.
 • Sekretariat Kuratora Oświaty

53-85-222
53-85-230 – fax

112
3.
 • Sprawozdania dla GUS, Urzędu Wojewódzkiego – dotyczące spraw kadrowych
 • Dotacje celowe:
  - opracowywanie zasad podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego,
  - przygotowanie propozycji podziału środków finansowych dla j.s.t.,
  - rozliczenie realizowanych przez j.s.t. dotacji

53-85-274
53-85-270 – fax

104
4.
 • Sprawy kadrowe pracowników KO

53-85-274 53-85-270 – fax

53-85-218

104
108
 
5.
 • System Informacji Oświatowej

53-85-267

7

6.
 • Sprawy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów
  i rencistów KO

53-85-218

108
7.
 • Archiwum zakładowe:
  – sporządzanie dokumentacji Rp-7 dla pracowników szkół
  i przedszkoli,
  – sporządzanie dokumentacji do emerytur i rent
  dla w/w pracowników,
  – wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów,
  - wydawanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zasobem archiwalnym

53-85-256

326
II i III piętro
8.
 • Nadzór pedagogiczny nad szkołami  i placówkami oświatowymi w tym:
  - prowadzenie ewaluacji i kontroli
  - nadzór nad zgodnością zatrudniania nauczycieli z wymaganiami pedagogicznymi
  - nadzór nad realizacją podstaw programowych i ramowych planów nauczania
  - nadzór nad przestrzeganiem zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
  - nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki
  - nadzór nad przestrzeganiem statutu szkoły
  - nadzór nad przestrzeganiem praw dziecka i praw ucznia

53-85-244
53-85-241

od 301 do 330
9.
 • Rekrutacja do szkół - informacje dla organów prowadzących i dyrektorów szkół

 

 
10.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego

53-85-250

250
11.
 • Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

53-85-210

210
12.
 • Konkurs BRD dla szkół podstawowych i gimnazjów

53-85-211

211
13.
 • Konkursy przedmiotowe i turnieje dla uczniów szkół woj. lubelskiego

53-85-213 53-85-283

213
14.
 • Parlament Dzieci i Młodzieży woj. lubelskiego

53-85-211

211
15.
 • Nadzór nad kursami dla kierowników i wychowawców
  obozów i kolonii

53-85-211

211
16.
 • Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

53-85-211

211
17.
 • Profilaktyka, sport i promocja zdrowia

53-85-211

211
18.
 • Wychowanie fizyczne w szkołach

53-85-211

211
19.
 • Turystyka szkolna i krajoznawstwo

53-85-211

211
20.
 • Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego
53-85-201
do 216
201-216
21.
 • Ewidencja szkół i placówek woj. lubelskiego
53-85-267 7
22.
 • Nostryfikacja świadectw szkolnych
53-85-216 216
23.
 • Legalizacja świadectw szkolnych do obrotu prawnego za granicą
53-85-207
53-85-209
207,
209
24.
 • Odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty
53-85-203 203
25.
 • Odwołania od oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu
   
26.
 • Dystrybucja bezpłatnego podręcznika do klas I-III szkoły podstawowej
53-85-203 203
27.
 • Opinie wydawane w sprawie likwidacji i przekształcania szkół
53-85-202
53-85-204
202
204
28.
 • Patronaty Lubelskiego Kuratora Oświaty
53-85-212 212

 

Autor: Siwek Paweł