Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł / treść archiwalna

Rodzaj sprawy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2016-06-23 14:57:11 zmodyfikowana przez Dariusz Noskowicz
Zobacz aktualną treść
23 czerwca 2016

 

L.p. Rodzaj sprawy Numer
telefonu
Nr
pokoju

Parter / I piętro

1.
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej kuratorium

53-85-269

9
2.
 • Obsługa centrali telefonicznej kuratorium

53-85-200 fax 53-85-265

1
3.
 • Prowadzenie magazynu gospodarczego oraz zaopatrzenie w materiały biurowe
 • Administrowanie budynkiem kuratorium

53-85-263

3
4.
 • Obsługa sekretariatu Kuratora Oświaty

53-85-222
53-85-230 – fax

112
5.
 • Sprawozdania dla GUS, Urzędu Wojewódzkiego – dotyczące spraw kadrowych
 • Dotacje celowe:
  - opracowywanie zasad podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego,
  - przygotowanie propozycji podziału środków finansowych dla jst,
  - rozliczenie realizowanych przez jst dotacji

53-85-274
53-85-270 – fax

104
6.
 • Sprawy kadrowe pracowników KO

53-85-274 53-85-270 – fax

53-85-218

104
108
 
7.
 • System Informacji Oświatowej

techniczne
53-85-267

7

8.
 • Sprawy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów
  i rencistów KO

53-85-217

107
9.
 • Archiwum zakładowe:
  – sporządzanie dokumentacji Rp-7 dla pracowników szkół
  i przedszkoli,
  – sporządzanie dokumentacji do emerytur i rent
  dla w/w pracowników,
  – wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów,
  - wydawanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zasobem archiwalnym

53-85-220

110
10.
 • Zarządzanie systemem informatycznym kuratorium

53-85-268
53-85-267

7
II i III piętro
11.
 • Nadzór pedagogiczny nad szkołami  i placówkami oświatowymi

53-85-244
53-85-241

od 301 do 330
12.
 • Konkursy, olimpiady i turnieje zawodowe

53-85-212

212
13.
 • Rekrutacja do szkół

53-85-212
53-85-208

212
208
14.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego

53-85-212

212
15.
 • Egzaminy zawodowe

53-85-212

212

16.
 • Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

53-85-210

210
17.
 • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

53-85-211

211
18.
 • Konkurs BRD dla szkół podstawowych i gimnazjów

53-85-211

211
19.
 • Konkursy przedmiotowe, turnieje i olimpiady artystyczne

53-85-213 53-85-283

213
20.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach

53-85-205

205
21.
 • Kształcenie specjalne i koordynacja integracyjnego

53-85-205

205
22.
 • Nauczanie indywidualne

53-85-205

205
23.
 • Parlament Dzieci i Młodzieży woj. lubelskiego

53-85-211

211
24.
 • Nadzór nad kursami dla kierowników i wychowawców
  obozów i kolonii

53-85-211

211
25.
 • Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

53-85-211

211
26.
 • Sport i promocja zdrowia

53-85-211

211
27.
 • Koordynacja szkolnych programów profilaktyki i problemów dzieci i młodzieży

53-85-211

211
28.
 • Wychowanie fizyczne w szkołach

53-85-211

211
29.
 • Turystyka szkolna i krajoznawstwo

53-85-211

211
30.
 • Awans zawodowy nauczycieli
53-85-201
do 216
201-216
31.
 • Ewidencja szkół i placówek woj. lubelskiego
53-85-267 7
32.
 • Nostryfikacja
53-85-216 216
33.
 • Legalizacja świadectw
53-85-207
53-85-209
207,
209
34.
 • Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty
53-85-203 203
35.
 • Odznaczenia państwowe i resortowe
53-85-203 203
36.
 • Odwołania od oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu
53-85-208 208

 

Autor: Siwek Paweł