Jesteś tutaj: Strona główna / Edukacja i kształcenie / Edukacja informatyczna / artykuł / treść archiwalna

Rodzaj sprawy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2019-04-25 12:43:57 zmodyfikowana przez Dariusz Noskowicz
Zobacz aktualną treść
25 kwietnia 2019


 

L.p.

Rodzaj sprawy

Numer
telefonu

Nr
pokoju

Parter / I piętro

1.

 • Kancelaria ogólna kuratorium

53-85-200

9

2.

 • Sekretariat Kuratora Oświaty

53-85-222
53-85-230 – fax

112

3.

 • Sprawozdania dla GUS, Urzędu Wojewódzkiego – dotyczące spraw kadrowych
 • Dotacje celowe:
  - opracowywanie zasad podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego,
  - przygotowanie propozycji podziału środków finansowych dla j.s.t.,
  - rozliczenie realizowanych przez j.s.t. dotacji

53-85-274
53-85-270 – fax

104

4.

 • Sprawy kadrowe pracowników KO

53-85-274 53-85-270 – fax

53-85-218

104
108
 

5.

 • Sprawy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów
  i rencistów KO

53-85-219

109

6.

 • Archiwum zakładowe:
  – sporządzanie dokumentacji Rp-7 dla pracowników szkół
  i przedszkoli,
  – sporządzanie dokumentacji do emerytur i rent
  dla w/w pracowników,
  – wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów,
  - wydawanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zasobem archiwalnym

53-85-256

326

II i III piętro

8.

 • Nadzór pedagogiczny nad szkołami  i placówkami oświatowymi:

przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

od 53-85-239
do 53-85-260

od 309 do 330

9.

 • Nadzór pedagogiczny nad szkołami  i placówkami oświatowymi:

 

placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

od 53-85-231
do 53-85-238

od 301 do 309

10.

 • Nadzór pedagogiczny nad szkołami  i placówkami oświatowymi:

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki doskonalenia nauczycieli

od 53-85-208

do 53-85-216

od 208 do 216

11.

 • Rekrutacja do szkół - informacje dla organów prowadzących i dyrektorów szkół

 53-85-232

232 

12.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego

53-85-232

232

13.

 • Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

53-85-205

205

14.

 • Konkurs BRD dla szkół podstawowych i gimnazjów

53-85-215

215

15.

 • Konkursy przedmiotowe i turnieje dla uczniów szkół woj. lubelskiego

53-85-251

251

16.

 • Parlament Dzieci i Młodzieży woj. lubelskiego

53-85-210

210

17.

 • Nadzór nad kursami dla kierowników i wychowawców
  obozów i kolonii

53-85-214

214

18.

 • Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

53-85-210

210

19.

 • Profilaktyka, sport i promocja zdrowia

53-85-211

211

20.

 • Turystyka szkolna i krajoznawstwo

53-85-211

211

21.

 • Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego

od 53-85-201
do 53- 85- 207

201-207

22.

 • Ewidencja szkół i placówek woj. lubelskiego

53-85-267

7

23.

 • Nostryfikacja świadectw szkolnych

53-85-211

211

24.

 • Legalizacja świadectw szkolnych do obrotu prawnego za granicą

53-85-205
53-85-212

205,
212

25.

 • Odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty

53-85-203

203

26.

 • Odwołania od oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu

 53-85-204

204 

27.

 • Dystrybucja bezpłatnego podręcznika do klas I-III szkoły podstawowej

53-85-203

203

28.

 • Opinie wydawane w sprawie likwidacji i przekształcania szkół

53-85-202

202

29.

 • Patronaty Lubelskiego Kuratora Oświaty

53-85-212

212

30.

 • System Informacji Oświatowej

53-85-267

207

 

 

Autor: Siwek Paweł