Strona główna

Edukacja informatyczna

Szybkie sieci szerokopasmowe w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Szanowni Państwo Przedstawiciele Organów Prowadzących oraz Dyrektorzy Szkół Realizowane obecnie projekty budowy szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfro ...

18 czerwca 2018
Czytaj więcej

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – podsumowanie konkursu

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało w marcu br. do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji oraz do zgłaszania wszystkich inicjatyw promujących ...

14 czerwca 2018
Czytaj więcej

XV Konferencja "Informatyka w Edukacji"

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 26-28 czerwca 2018 roku w Toruniu odbędzie się XV Konferencja "Informatyka w Edukacji" (IwE2018). Jest to konfer ...

6 czerwca 2018
Czytaj więcej

Program "Microsoft Innovative Educator Expert"

Szanowni Państwo, informujemy, że firma Microsoft Polska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do programu Microsoft Innovative Educator Expert, czyli społeczności innowacyjnych edukatorów Microsoft, na rok szkolny 2018/2019. Serdecznie zachęcamy szkoły oraz nauc ...

6 czerwca 2018
Czytaj więcej

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe” w Krakowie - 5-8 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że Biuro eTwinning w Polsce organizuje w dniach 5-8 lipca 2018 w Krakowie Międzynarodowe seminarium kontaktowe „Dziedzictwo kulturowe”, które zosta ...

6 czerwca 2018
Czytaj więcej

Program „Aktywna tablica” edycja 2018 – wykaz zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zak ...

28 maja 2018
Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu rządowego „Aktywna tablica” – edycja 2017

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, którzy w roku 2017 otrzymali wsparcie finans ...

24 maja 2018
Czytaj więcej

Program „Aktywna tablica” – wyniki kwalifikacji wniosków w roku 2018

Lubelski Kurator Oświaty przedstawia wykaz szkół, których wnioski złożone w ramach tegorocznej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno ...

16 maja 2018
Czytaj więcej

Podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA”

20 kwietnia 2018 roku, w Gmachu Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorami tegorocznej edycji kon ...

25 kwietnia 2018
Czytaj więcej

Miedzynarodowy Konkurs Baltie 2018

Przejdź do - Miedzynarodowy Konkurs Baltie 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, iż został przez organizatora udostępniony regulamin wojewódzkiego etapu Międzynarodowego Konkurs Baltie 2018.  Uruchomione zostały także rejestracje placó ...

29 marca 2018
Czytaj więcej
Starsze informacje