Strona główna

Kształcenie specjalne i integracyjne

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. ...

8 kwietnia 2024

Projekt "Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych"

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli organów prowadzących poradnie do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach projektu pn. „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych”.

18 marca 2024

„Włączanie osób w spektrum autyzmu w życie społeczne” - zaproszenie na sympozjum

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku zaprasza na XIV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe IWRD pod tytułem: „Włączanie osób w spektrum autyzmu w życie społeczne”. Sy ...

19 lutego 2024

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo dyrektorzy, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając ...

15 lutego 2024

Zaproszenie do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej placówek specjalnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w sieci współpra ...

11 kwietnia 2023

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych

15 lutego 2023

Program Certyfikacyjny Szkół i Przedszkoli „Wojewódzki Lider Edukacji Włączającej"

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

19 grudnia 2022

Realizacja zajęć rewalidacyjnych przez nauczycieli pedagogów specjalnych – informacja MEiN

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są jedynie dla uczniów z niepełnosprawnościami i nie są zajęciami organizowanymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

29 sierpnia 2022

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r.  Wprowadzają je przepisy ustawy z ...

4 sierpnia 2022

Zapotrzebowanie na podręczniki zaadaptowane dla uczniów słabowidzących i niewidzących

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidzących uczęszczających do szkół ponadpodstawowych na rok szkoln ...

20 lipca 2022
Starsze informacje