Strona główna

Kształcenie specjalne i integracyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE”

W dniu 11 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Elsnera 5 odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE” zorganizowane w ramach p ...

14 lutego 2020

Adaptacja podręcznika "Nasza szkoła" do klasy 3

Dostępna jest adaptacja podręcznika "Nasza szkoła" do klasy 3 dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

7 marca 2019

Konferencja „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”

W dniu 5 marca 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Ed ...

6 marca 2019

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 53 w Lublinie

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie są już pełnoprawnymi uczniami. W dniu 22 listopada 2018 r., w siedzibie szkoły przy ulicy Głuskiej 5, odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia ...

23 listopada 2018

Międzynarodowa Konferencja Fokus on Autism

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundacja Wspólnota Nadziei organizują Międzynarodową Konferencję Focus on Autism. Konferencja odbędzie się w dniach 27-29.09.2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

7 września 2018

Szkolenie "Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty - II etap edukacyjny"

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu "Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty - II etap edukacyjny.

10 maja 2018

Indywidualne zajęcia – elastyczne rozwiązania

Komunikat MEN ws. organizacji zajęć indywidualnych

27 marca 2018

Wizyta Lubelskiego Kuratora Oświaty w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach

Przejdź do - Wizyta Lubelskiego Kuratora Oświaty w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach

Spotkanie Lubelskiego Kuratora Oświaty z wychowankami Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Puławach

8 marca 2018

Konferencja dotyczaca edukacji włączającej i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przejdź do - Konferencja dotyczaca edukacji włączającej i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Konferencja dotycząca edukacji włączającej i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z udziałem Pani Joanny Wilewskiej - dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty.

7 grudnia 2017

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przejdź do - Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Konferencja Prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

11 września 2017
Starsze informacje