Strona główna

Kształcenie specjalne i integracyjne

Zaproszenie do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej placówek specjalnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w sieci współpra ...

11 kwietnia 2023

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych

15 lutego 2023

Program Certyfikacyjny Szkół i Przedszkoli „Wojewódzki Lider Edukacji Włączającej"

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

19 grudnia 2022

Realizacja zajęć rewalidacyjnych przez nauczycieli pedagogów specjalnych – informacja MEiN

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są jedynie dla uczniów z niepełnosprawnościami i nie są zajęciami organizowanymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

29 sierpnia 2022

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r.  Wprowadzają je przepisy ustawy z ...

4 sierpnia 2022

Zapotrzebowanie na podręczniki zaadaptowane dla uczniów słabowidzących i niewidzących

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, zbiera zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidzących uczęszczających do szkół ponadpodstawowych na rok szkoln ...

20 lipca 2022

Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji – debata z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Zapraszamy do obejrzenia debaty „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji”. Wspólnie z wiceminister Marzeną Machałek o tworzeniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich będą rozmawiali dyrektorzy szkół i plac&o ...

26 maja 2022

Projekt „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż”

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach ...

6 grudnia 2021

Pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin

Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego ...

28 października 2021

Październik miesiącem AAC

XV koncert AAC organizowany przez Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu

25 października 2021
Starsze informacje