Strona główna

Kształcenie specjalne i integracyjne

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nau ...

15 lutego 2021

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

              ...

8 lutego 2021

Lektury – dostępne!

Na stronie internetowej MEN zostały udostępnione pierwsze lektury szkolne w adaptacjach przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to utwory wybitnych bajkopisarzy: „Królowa Śniegu” Jana Christiana Andersena oraz &b ...

29 grudnia 2020

Podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zbiera zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Na rok szkolny 2020/2021 przewidziany jest druk podręczników dla nast ...

11 września 2020

Wyposażenie szkół podstawowych w materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa lubelskiego, zachęcamy Państwa do wykorzystywania opracowanych na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej podręczników, materiałów edukacyjn ...

31 sierpnia 2020

Badanie dotyczące dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli ...

28 maja 2020

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiamy kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

21 kwietnia 2020

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE”

W dniu 11 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Elsnera 5 odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE” zorganizowane w ramach p ...

14 lutego 2020

Adaptacja podręcznika "Nasza szkoła" do klasy 3

Dostępna jest adaptacja podręcznika "Nasza szkoła" do klasy 3 dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

7 marca 2019

Konferencja „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”

W dniu 5 marca 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Ed ...

6 marca 2019
Starsze informacje