Strona główna

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na remont elewacji od strony dziedzińca budynku przy ul. 3 Maja 6/ ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, działający w imieniu zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia, tj: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin; ...

21 lutego 2020

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2019 r.

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zam&o ...

26 czerwca 2019

Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2019 r.

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „organizację wypoczynku letniego w 2019 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologi ...

18 czerwca 2019

Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2019 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w 2019 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk u ...

14 maja 2019

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ...

18 kwietnia 2019

Przetarg nieograniczony na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, działający w imieniu zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia,tj: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Ma ...

4 kwietnia 2019

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie”, prowadzonego w trybie przetargu ...

3 kwietnia 2019

Przetarg nieograniczony na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie.

Lublin, dn. 19 marca 2019 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, działający w imieniu zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia,tj:

19 marca 2019

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6/ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie”, prowadzonego w trybie przetargu ...

18 marca 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

Lubelski Kurator Oświaty na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 20 ...

8 marca 2019
Starsze informacje Nowsze informacje