Strona główna

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2019 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w 2019 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk u ...

14 maja 2019

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ...

18 kwietnia 2019

Przetarg nieograniczony na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, działający w imieniu zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia,tj: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Ma ...

4 kwietnia 2019

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie”, prowadzonego w trybie przetargu ...

3 kwietnia 2019

Przetarg nieograniczony na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie.

Lublin, dn. 19 marca 2019 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, działający w imieniu zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia,tj:

19 marca 2019

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6/ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie”, prowadzonego w trybie przetargu ...

18 marca 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

Lubelski Kurator Oświaty na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 20 ...

8 marca 2019

Remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6/ ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin działający w imieniu zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia,tj: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin ...

27 lutego 2019

Organizacja szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z woj. lubelskiego w 2018 roku - rozstrzygnięcie przetargu

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprz ...

25 czerwca 2018

Przetarg na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z woj. lubelskiego w 2018 r. - zestawienie ofert.

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 r. - zestawienie ofert.

6 czerwca 2018
Starsze informacje Nowsze informacje