Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Zamówienia publiczne / artykuł

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 maja 2024

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi obejmujące „organizację wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, o których mowa w art. 92b ustawy o systemie oświaty, w formie 10 – dniowych turnusów kolonijnych” (adres postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74ade158-ff46-11ee-885b-8267c0608453 ), prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), Zamawiajacy stosownie do art. 222 ust. 5 ww. ustawy informuje o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte oraz o cenach niniejszych ofert (załącznik nr 1).
Poniżej zawarto również informację o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-05-08 09:46:11
Data publikacji: 2024-05-08 13:33:41
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 179