Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Zamówienia publiczne / artykuł

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od ulicy 3-go Maja 6.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 marca 2024

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku Kuratorium Oświaty w Lublinie od ulicy 3-go Maja 6 (adres postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b050496b-df85-11ee-a01e-f641a8763d5f), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania. Stosownie do art. 253 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający informuje o:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
  2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
Powyższe informacje zawiera załącznik nr 1.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-03-27 12:58:06
Data publikacji: 2024-03-27 14:50:44
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 228