Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Zamówienia publiczne / artykuł

Rozstrzygnięcie postępowania na organizację wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, o których mowa w art. 92b ustawy o systemie oświaty.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 maja 2024

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Organizacja wypoczynku letniego w 2024 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, o których mowa w art. 92b ustawy o systemie oświaty, w formie 10 – dniowych turnusów kolonijnych”, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), adres postępowania ma platformir e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74ade158-ff46-11ee-885b-8267c0608453, Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania. Stosownie do art. 253 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający informuje o:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
  2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
Powyższe informacje zawiera załącznik nr 1.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-05-22 13:48:23
Data publikacji: 2024-05-22 15:10:28
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 196